CZ EN Translate
Menu

Předpisy Evropské unie upravující správu spotřební daně z tabákových výrobků

  • Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení Směrnice 92/12/EHS
  • Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků
  • Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES
  • Nařízení Komise (ES) č. 684/2009, kterým se provádí Směrnice Rady č. 2008/118/ES pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od daně
  • Nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu o systému Společenství pro osvobození od cla (kodifikované znění)
Stránka byla publikována dne: 12.08.2019 10:27
Skočit na začátek stránky