CZ EN Translate
Menu

Stanovení váženého cenového průměru cigaret pro rok 2023

Ministerstvo financí stanovilo dle ustanovení § 103 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě souhrnných
údajů o výsledcích inventur tabákových nálepek za kalendářní rok 2022, zaslaných Celním úřadem pro Středočeský kraj, vážený cenový průměr pro rok 2023. Pokud u cigaret, které nejsou značeny tabákovou nálepkou, nelze určit cenu pro konečného spotřebitele podle věty první ustanovení § 103 odst. 5 zákona, je podle věty druhé tohoto ustanovení cenou pro konečného spotřebitele vážený cenový průměr. Toto se týká např. cigaret, které se v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit nenacházely v uzavřeném jednotkovém balení, nebo cigaret v uzavřeném jednotkovém balení, přičemž pro takové jednotkové balení, resp. pro cigarety se stejným obchodním názvem a o stejném počtu kusů v tomto jednotkovém balení nebyla Celním úřadem pro Středočeský kraj cena pro konečného spotřebitele vůbec stanovena.

Hodnota váženého cenového průměru pro rok 2023 byla stanovena na 6,262 Kč za jeden kus cigarety.
V případě jednotkového balení cigaret o nejběžnějším počtu 20 kusů tento vážený cenový průměr představuje cenu pro konečného spotřebitele 125,24 Kč.

Stránka byla publikována dne: 28.02.2023

Skočit na začátek stránky