Dne 6. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti   výskytem koronaviru SARS CoV-2. Tento zákon nabude účinnosti dnem následujícím po dni vyhlášení, tedy dne 7. 5. 2020. Celé znění informace je k dispozici ZDE.


 
Stránka byla publikována dne: 6. 5. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: