Přihlásit

Evidence vybraných výrobků dle zákona o spotřebních daních

 Bez názvu

Novelou zákona o spotřebních daních byla daňovým subjektu uložena nová povinnost vést evidence vybraných výrobků podle § 37 až 40 zákona o spotřebních daních elektronicky. Vzor a formát evidence je zveřejněn v následující knihovně dokumentů.

Evidenci lze vést elektronicky i v jiné podobě a formátu za předpokladu, že daňový subjekt bude schopen, prostřednictvím jím užívaného systému (např. vnitropodnikový software), bezodkladně vyhotovit požadovaný výstup, se shodnými údaji a obsahem v elektronické podobě (ve formátech xls, xlsx, ods).

Tuto evidenci a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, je subjekt povinen uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.

  
  
  
  
Informace_15_02428.pdf
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění12. 2. 2015 9:14
Evidence_37_verze_02.zip
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - verze 230. 4. 2015 14:07
Evidence_60.zip
  
Vzor evidence dle § 60 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění16. 4. 2015 12:16
Evidence_40.zip
  
Vzor evidence dle § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění5. 2. 2015 15:49
Evidence_37_verze_01.zip
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - verze 128. 4. 2015 8:46
Informace_15_02428_5.pdf
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění28. 4. 2015 8:47
Informace_15_07531.pdf
  
Vzor evidence dle § 40 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění12. 2. 2015 9:19
Evidence_§_37_verze_1.zip
  
Evidence dle § 37 zákona o spotřebních daních11. 8. 2017 10:34
Informace_15_2428-5.pdf
  
Informace pro subjekty – Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění11. 8. 2017 10:38
Evidence_15_2428.pdf
  
Informace pro subjekty – Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění11. 8. 2017 10:39
spcommon[1].png
  
11. 8. 2017 10:42
19_42510-2_Informace.pdf
  
Vyhlášení nového vzoru evidence vedené dle § 37 zákona o spotřebních daních20. 9. 2019 8:31
Evidence_verze_03.zip
  
Evidence dle § 37 zákona o spotřebních daních20. 9. 2019 7:52
Evidence_verze_04.zip
  
Vzor evidence dle § 37 až § 39a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - verze 415. 1. 2020 10:39