CZ EN Translate
Menu

Povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Nová ustanovení § 43a až 43q upravují novou koncepci povolovacích řízení. Dosavadní právní úprava pojímala jednotlivá povolení zvlášť. Jednotlivá povolení, tedy povolení dle § 13, 20, 22, 23, 33a, 36, 60a, 134g, 134r a souvisejících ustanovení dosavadního textu zákona o spotřebních daních, obsahují řadu obsahově i formulačně stejných či obdobných ustanovení, která jsou nesystémově roztříštěna a spojena vždy právě s konkrétním typem povolení. Nová právní úprava sjednocuje postup spojený s vydáváním povolení, jenž je nyní pro všechna výše uvedená povolení jednotný. Současně však reaguje na zvláštnosti jednotlivých typů povolení, které není možné zobecnit do společných ustanovení o povolovacím řízení. Pokud daný typ povolení vyžaduje speciální úpravu nad rámec obecné úpravy povolovacích řízení, případně konkrétní ustanovení obecné úpravy povolovacích řízení vyloučit, je taková úprava obsažena u konkrétního typu povolení.

Povolovací řízení je upraveno v těchto ustanoveních zákona o spotřebních daních:

 • § 43a až § 43q – obecná ustanovení o povolovacím řízení,
 • § 13 až § 13c – zvláštní povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně,
 • § 19a až § 20 – povolení k provozování daňového skladu,
 • § 21a – povolení ručitele,
 • § 22 až § 22b – povolení pro opakované přijímání vybraných výrobků,  
 • § 23 až § 23d – povolení pro jednorázové přijetí vybraných výrobků,
 • § 33a až § 33d – povolení pro zasílání vybraných výrobků,
 • § 36 až § 36b – povolení k prodeji za ceny bez daně,
 • § 60a až § 60d – povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,
 • § 134g až § 134h – povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,
 • § 134r až § 134t – povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů 

Účelem povolovacího řízení je posoudit návrh žadatele z hlediska splnění podmínek pro vydání povolení včetně ověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti a v připojených dokladech. Součástí povolovacího řízení, které se týká provozování daňového skladu, přijímání vybraných výrobků oprávněnými příjemci v režimu podmíněného osvobození od daně a daňového zástupce pro zasílání vybraných výrobků, je rovněž stanovení výše zajištění daně, které je jednou ze základních podmínek pro vydání povolení. Rozhodnutí o vydání povolení musí mít náležitosti rozhodnutí ve smyslu § 102 daňového řádu a náležitosti požadované zákonem o spotřebních daních.

Formuláře pro povolovací řízení naleznete zde.

  
  
  
  
Casova_osa.pdf
  
Časové vyjádření postupu pro držitele povolení dle přechodných ustanovení30.12.2014 14:05
Povolovani_obecne.pdf
  
Nová úprava povolovacího řízení dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů30.12.2014 14:54
Spolehlivost.pdf
  
Posuzování spolehlivosti daňového subjektu pro povolovací řízení30.12.2014 14:09
Prechodna_ustanoveni.pdf
  
Výklad k jednotlivým přechodným ustanovením, která se vztahují povolením30.12.2014 14:07
Povolovaci_rizeni.zip
  
Prezentace ze semináře pro zájmové svazy - GŘC Praha 9.1.2015 - povolovací řízení podle zákona o spotřebních daních, novela zákona k 1. 1. 201512.01.2015 9:41
Ekonomicka_stabilita.pdf
  
Posuzování ekonomické stability daňového subjektu pro povolovací řízení30.12.2014 14:06
Informace_přechodná_ustanovení.pdf
  
Informace k přechodným ustanovením nové úpravy povolovacího řízení podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 03.08.2015 10:31
21_062837_strucne_informace_k_zajisteni.pdf
  
Způsoby zajištění daně podle zákona o spotřebních daních30.11.2021 10:59
Skočit na začátek stránky