Termín konání dražby movitých věcí:
10. 1. 2019 v 9:30 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice, zasedací místnost ve 2. nadzemním podlaží.


Zápis účastníků dražby movitých věcí:

10. 1. 2019 v 9:00 hodin

Dražebník:
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ, Palackého 2659, 530 02 Pardubice


Předmět dražby:
Minerální oleje, motorová nafta


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
5. 12. 2018 a 3. 1. 2019 v době od 10:00 hodin v Klášterci nad Orlicí č. p. 181, PSČ 561 82.

Prohlídka movité věci, položka předmětu dražby č. 21, která je uskladněna ve skladovacím zařízení společnosti ČEPRO a.s., není z důvodů režimových opatření této společnosti možná.

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Zájemce o prohlídku věcí je povinen se předem (nejpozději den před konáním prohlídky) nahlásit buď osobně na adrese dražebníka – Územní pracoviště Česká Třebová, Náměstí 17. listopadu 2059, 560 02 Česká Třebová, telefonicky nebo písemně e-mailem. Tel. 720 749 844, m.vrastil@cs.mfcr.cz nebo 606 076 701, R.Dusek@cs.mfcr.cz .

Zájemci o prohlídku se dostaví v termínu prohlídky předmětu dražby na adresu skladu celní správy v Klášterci nad Orlicí (Klášterec nad Orlicí čp. 181, PSČ 561 82) 5. 12. 2018 nebo 3. 1. 2019 v 10:00. Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky se následně přemístí do příslušného skladového areálu, v němž se nachází předmět dražby. Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku je povinen se těmto opatřením podrobit.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
na Úřední desce CÚ pro Pardubický kraj

Stránka byla publikována dne: 28. 11. 2018 13:29