Termín konání dražby movitých věcí:
dne 15. listopadu 2018 v 10.00 hod.


Místo konání dražby movitých věcí:
Zasedací místnost Celního úřadu pro Zlínský kraj (zasedací místnost v 5. patře budovy), na adrese Zarámí 4463, Zlín


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
v dražební místnosti od 9.30 do 9.50 hod.


Dražebník:

Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, Zlín

 

Předmět dražby:
1. Nemovitá věc okres Zlín, k.ú. Provodov na Moravě, obec Provodov, LV 106;

pozemek: St. 121/4 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Provodov č.p. 103, rod. dům,

pozemek: St. 121/5 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba

Nemovitá věc je tvořena dvěma sousedícími pozemky, na nichž stojí rodinný domek. Jakékoliv příslušenství k rodinnému domku jako např. vstupní veranda, přípojky inženýrských sítí, studna, kůlna, aj. nejsou předmětem dražby, neboť se toto příslušenství nachází na pozemku ve vlastnictví jiného vlastníka.

2. Ideální ½ nemovité věci

Nemovitá věc okres Uherské Hradiště, k.ú. Bílovice u Uherského Hradiště, obec Bílovice, LV 1031;

pozemek: St. 4/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Bílovice č.p. 163, rod. dům,

parcela: 133/3 – zahrada,

parcela: 133/2 – zahrada


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
1. Prohlídka dražené nemovité věci se bude konat dne 13. listopadu 2018 od 10.00 do 11.00 hod. Zájemce o prohlídku předmětu dražby je povinen se nahlásit správci daně nejméně jeden den před konáním prohlídky buď osobně na adrese Zarámí 4463, 762 34 Zlín, oddělení vymáhání a exekucí pí Přikrylová, nebo telefonicky (tel. 577 054 248, popř. 577 054 245).

2. Prohlídka dražené nemovité věci se bude konat dne 13. listopadu 2018 od 13.00 do 14.00 hod.  Zájemce o prohlídku předmětu dražby je povinen se nahlásit správci daně nejméně jeden den před konáním prohlídky buď osobně na adrese Zarámí 4463, 762 34 Zlín, oddělení vymáhání a exekucí pí Přikrylová, nebo telefonicky (tel. 577 054 248, popř. 577 054 245).

 

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední desce CÚ pro Zlínský kraj

Stránka byla publikována dne: 1. 10. 2018 14:12