Termín konání dražby movitých věcí:
16. ledna 2019 v době od 9.30 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:

Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro, budova Čechofracht, a.s.) na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
16. ledna 2019 v době od 9.30 hodin


Dražebník:
Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1

Předmět dražby:
Kolový traktor ZETOR Proxima 7441, Speciální sklápěcí automobil značky MULTICAR M2577


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídka movité věci se bude konat dne 9. ledna 2019 v areálu společnosti AWT Čechofracht, a.s. na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 - Hostivař v době od 10.00 hod. do 11.00 hod. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 281 004 239 nebo 725 544 072 – kontaktní osoba paní Iveta Krumlová. Zájemci o prohlídku předmětů dražby jsou povinni se dopředu nahlásit na výše uvedených telefonních číslech.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro hlavní město Prahu

Stránka byla publikována dne: 12. 12. 2018 9:12