Termín konání dražby movitých věcí:
16. září 2020 v čase od 11.00 hodin

Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Jihočeský kraj Vrbenská 8/2047, 370 21 České Budějovice dražební místnost č. 220 v 2. patře budovy

Zápis účastníků dražby movitých věcí:
Zápis účastníků dražby proběhne v dražební místnosti od 10.30 do 10.50 hod.

Dražebník:
Celní úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice

Předmět dražby:
Podílové spoluvlastnictví (9/50) u pozemkových parcel p. č. 406, p. č. 525, p. č. 723/6, p. č. 1164/1, p. č. 1244/20, p. č. 1658 a p. č. 2861/30 zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro katastrální území 762489 Štěpánovice u Českých Budějovic, na listu vlastnictví 74.

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Datum a čas prohlídky dražené nemovité není stanoven, protože si lze exteriér dražené nemovité věci prohlédnout z veřejné komunikace mezi obcemi Štěpánovice – Vranín (p. č. 406, 525, 723/6, 1658, 2861/30), Lišov – Štěpánovice (p. č. 1164/1) a Štěpánovice – Vlkovice (p. č. 1224/20), s tím, že pro přibližné určení hranic dražené nemovité věci, lze použít aplikaci https://nahlizenidokn.cuzk.cz. Bližší informace u pracovníka správce daně Bc. Radek Flachs tel. 386 714 344, e-mail r.flachs@cs.mfcr.cz.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Stránka byla publikována dne: 27. 7. 2020 18:49