Termín konání společné veřejné dobrovolné dražby movitých věcí (dále jen „dražba"):

Dne 16. září 2020 v 11,00 hodin.


Místo konání dražby:

územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj (zasedací místnost ve 2. patře budovy), na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby.


Zápis účastníků dražby:

V den dražby, v místě konání dražby od 9.30 do 10.30 hodin. Přístup veřejnosti do dražební místnosti od 10.50 hodin.


Dražebník:

Celní úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, IČ: 71214011


Předměty dražby:

Předměty dražby jsou soubory movitých věcí v majetku státu – minerální oleje, uvedené pod položkami dražby č. 1 až č. 10 a soubor skleněných obalů, uvedený pod položkou dražby č. 11 (dále jen „předměty dražby"). Předměty této dražby jsou specifikované v dražební vyhlášce č.j. 230542/2020-610000-42.3 ze dne 20.7.2020, budou dražené jednotlivě, v pořadí dle čísel položek.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětů opakované dražby:

Prohlídka minerálních olejů uvedených pod položkami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 se koná ve čtvrtek 3. září 2020 v 10,00 hodin v areálu skladu Česká chemická a.s. (dříve Velvana), Velvary 732, 273 24 Velvary, kde jsou uskladněné předměty dražby.


Prohlídka minerálních olejů uvedených pod položkou č. 9 se koná ve středu 2. září 2020 v 10,00 hodin v areálu skladů Generálního ředitelství cel Kosova Hora č. p. 249, 262 91 Kosova Hora, okres Příbram, kde jsou uskladněné předměty dražby.

Prohlídka skleněných obalů uvedených pod položkou č. 11 se koná ve čtvrtek 27. srpna 2020 v 10,00 hodin v areálu společnosti SSHR závod Boletex Bošice u Svojšic č.p. 81, okres Kolín, kde jsou uskladněné předměty dražby.


Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Z důvodu uložení předmětů dražby v externích skladech dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětů dražby o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka - územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj, Polepská 896, 280 02 Kolín IV (2. patro, kancelář č. 314 nebo č. 308), nebo telefonicky, popř. prostřednictvím e-mailu kontaktovat Mgr. Nekovářovou, tel. č. 261 334 404, tel. č. 720 748 428, e-mail: d.nekovarova@cs.mfcr.cz, nebo Mgr. Trnkovou, tel. č. 602 301 574, e-mail: i.trnkova@cs.mfcr.cz, nejpozději do 14,00 hod. dne předcházejícího termínu prohlídky.


Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

úřední deska CÚ pro Středočeský kraj
Stránka byla publikována dne: 27. 7. 2020 18:41