Termín konání opakované společné veřejné dobrovolné dražby movitých věcí (dále jen „dražba“):

Dne 2.10.2019 v 11,00 hodin.

Místo konání dražby:
Uzemní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj (zasedací místnost ve 2. patře budovy), na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby.

Zápis účastníků dražby:

V den dražby, v místě konání dražby od 9,30 do 10,30 hodin. Přístup veřejnosti do dražební místnosti od 10,50 hodin.

Dražebník:

Celní úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, IČ: 71214011

Předměty dražby:
Předměty dražby jsou dva soubory movitých věcí v majetku státu – soubor 2 153,35 litrů slitých lihovin a soubor strojního zařízení, zahrnující plničku cigaretových dutinek a kompresor Scheppach HC 24 (dále jen „předměty dražby“). Předměty této dražby jsou specifikované pod položkami č. 1 a č. 2 v dražební vyhlášce č.j. 329713/2019-610000-42.3 ze dne 2.9.2019, budou dražené jednotlivě, v pořadí dle čísel položek.

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětů opakované dražby:
Středa 25.9.2019 v 10,00 hodin v areálu skladů Generálního ředitelství cel Kosova Hora, č. p. 249, 262 91 Kosova Hora, okres Příbram (dále jen „sklad Kosova Hora“), kde jsou uskladněné předměty dražby.

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:
Dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětů dražby o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka - územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj,

Polepská 896, 280 02 Kolín IV (2. patro, kancelář č. 308 nebo 314), nebo telefonicky, popř. prostřednictvím e-mailu kontaktovat Mgr. Trnkovou, tel. č. 602 301 574, e-mail: i.trnkova@cs.mfcr.cz, popř. Mgr. Nekovářovou, tel. č. 261 334 404, 720 748 428, e-mail: d.nekovarova@cs.mfcr.cz .

Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
úřední deska CÚ pro Středočeský kraj


Stránka byla publikována dne: 4. 9. 2019 13:43