Termín konání dražby movitých věcí:
22. března 2019 v 9.30 hod.


Místo konání dražby movitých věcí:
Zasedací místnost Celního úřadu pro Zlínský kraj (zasedací místnost v 5. patře budovy), na adrese Zarámí 4463, 760 01 Zlín


Zápis účastníků dražby movitých věcí:

Dražební jednání se koná dne 22. března 2019 v 9.30 hod.; zápis účastníků opakované dražby  proběhne v dražební místnosti od 9.00 do 9.20 hod.

Dražebník:
Celní úřad pro Zlínský kraj, Zarámí 4463, 760 01 Zlín


Předmět dražby:

Nemovitá věc okres Zlín, k.ú. Provodov na Moravě, obec Provodov, LV 106;

pozemek: St. 121/4 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Provodov č.p. 103, rod. dům,

pozemek: St. 121/5 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

 

Prohlídka dražené nemovité věci se bude konat dne 15. března 2019 od 10.00 do 11.00 hod.

Zájemce o prohlídku předmětu dražby je povinen se nahlásit správci daně nejméně jeden den před konáním prohlídky buď osobně na adrese Zarámí 4463, 760 01 Zlín, oddělení vymáhání a exekucí

pí. Přikrylová, nebo telefonicky (tel. 577 054 248, popř. 577 054 245).

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Na úřední desce CÚ pro Zlínský kraj
Stránka byla publikována dne: 28. 2. 2019 14:19