Termín konání společné veřejné dobrovolné dražby movitých věcí (dále jen „dražba"):

Dne 22. května 2019 v 10,00 hodin.

 

Místo konání dražby:

územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj (zasedací místnost ve 2. patře budovy), na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby.

 

Zápis účastníků dražby:

V den dražby, v místě konání dražby od 8.30 do 9.30 hodin. Přístup veřejnosti do dražební místnosti od 9.50 hodin.

 

Dražebník:

Celní úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, IČ: 71214011

 

Předměty dražby:

Předměty dražby jsou dva soubory movitých věcí v majetku státu – soubor 2 153,35 litrů slitých lihovin a soubor strojního zařízení, zahrnující plničku cigaretových dutinek a kompresor Scheppach HC 24 (dále jen „předměty dražby"). Předměty této dražby jsou specifikované pod položkami č. 1 a č. 2 v dražební vyhlášce č.j. 145007/2019-610000-42.3 ze dne 11. 4. 2019, budou dražené jednotlivě, v pořadí dle čísel položek.

 

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětů opakované dražby:

úterý 7. května 2019 v 10,00 hodin v areálu skladů Generálního ředitelství cel Kosova Hora,  č. p. 249, 262 91  Kosova Hora, okres Příbram (dále jen „sklad Kosova Hora"), kde jsou uskladněné předměty dražby.   

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětů dražby o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka - územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj, Polepská 896, 280 02 Kolín IV (2. patro, kancelář č. 314), nebo telefonicky, popř. prostřednictvím e-mailu kontaktovat Mgr. Nekovářovou, tel. č. 261 334 404, 720 748 428, popř. 602 301 574, e-mail: d.nekovarova@cs.mfcr.cz.

Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.

 

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

úřední deska CÚ pro Středočeský kraj

 

 

Stránka byla publikována dne: 12. 4. 2019 13:44