Dražebník

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ, Palackého 2659, 530 02 Pardubice

Termín konání dražby:

Dne 22. 8. 2019 v 9:30 hodin

 

Místo konání dražby:

Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice, zasedací místnost ve 2. nadzemním podlaží.

Předmět dražby:

Draženy budou movité věcí uvedené pod položkou č. 1 až 2

Poř. číslo Označení a popis dražené movité věci Množství Zjištěná cena za kus (Kč) Zjištěná cena celkem (Kč) Nejnižší dražební podání (Kč)
1 Kulečníkový stůl (Billiard), zn. Simplex, rozměr: 1250 x 2160 mm, potažen červeným plátnem, vč. 4 ks tága, kulečníkové koule sestava 20 000,00 20 000,00 8 000,00
2 Barevný LED FULL HD televizor zn. Sencor SLE 55F60TC, úhlopříčka 140 cm, černé barvy, vč. dálkového ovladače 1 ks 8 990,00 8 990,00 3 000,00

 

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Prohlídka movitých věcí proběhne dne 15. 8. 2019 v 9:00 hodin ve skladu Celní správy České republiky, 561 82 Klášterec nad Orlicí 181. Na místě zájemce prokáže pověřenému pracovníkovi dražebníka svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svoji totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Zájemce o prohlídku souboru movitých věcí je povinný se předem nahlásit buď osobně na adrese dražebníka – Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice nebo telefonicky na telefonním čísle 606 076 701 (pan Dušek).

Podrobné informace a další podmínky dražby jsou dostupné v dražební vyhlášce, která je vyvěšena na Úřední desce Celního úřadu pro Pardubický kraj viz


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

na Úřední desce CÚ pro Pardubický kraj

Stránka byla publikována dne: 23. 7. 2019 9:23