Termín konání dražby movitých věcí:
23.7.2019, s časem zahájení v 9:00 hod.

Místo konání dražby movitých věcí:
Dražební místnost Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj na adrese: nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, přízemí budovy. 

Zápis účastníků dražby movitých věcí:
V den a místu konání dražby od 8:45 hod. Přístup veřejnosti od 8:50 hod..

Dražebník:
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava – Přívoz ​

Předmět dražby:

Položka číslo

Popis předmětu dražby

Popis stavu věci

Výsledná cena v Kč

Nejnižší podání v Kč

Minimální příhoz

v Kč

 

1.

Nabíjecí jednotka trakčních baterií typu GNB 2100,80V/110A, výr.č. CPM-12 0170916

použitá

15.000,-

15.000,-

500,-

 

2.

Trakční baterie pro VZ vozík (40 článků 2V/840Ah), typu Marathon Classic, 06EPZS 0840 SC, 80V/840Ah, datum výroby 01/2015

použitá

54.320,-

54.320,-

      1.000,-


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Předmět dražby je uskladněn v areálu Správy státních hmotných rezerv, závod GODULA Hnojník, na adrese: 739 53 Hnojník u Českého Těšína. Prohlídka předmětu dražby se uskuteční ve dnech 9.7.2019 a 15.7.2019 od 9:00 hod do 10:00 hod. Vzhledem k tomu, že předmět dražby je uskladněn mimo sídlo dražebníka, je nutno zájem o prohlídku předmětu dražby dojednat u dražebníka, a to buď osobně na adrese: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, 1. patro, oddělení Vymáhání, nebo na telefonním čísle: 720749897, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dvorská, referent oddělení Vymáhání.
Upozornění: Při prohlídce předmětu dražby ve skladových prostorách může dojít k zašpinění oděvu a je nutno dbát na osobní bezpečnost.
 ​​
Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední desce CÚ pro Moravskoslezský kraj ​​
Stránka byla publikována dne: 27. 6. 2019 10:37