Termín konání opakované dražby movitých věcí:

Dne 23. ledna 2019 v 10,00 hodin.

 

Místo konání opakované dražby movitých věcí:

územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj (zasedací místnost ve 2. patře budovy), na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby.

 

Zápis účastníků opakované dražby movitých věcí:

V den dražby, v místě konání dražby od 8.30 do 9.30 hodin. Přístup veřejnosti do dražební místnosti od 9.50 hodin.

 

Dražebník:

Celní úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, IČ: 71214011

 

Předměty opakované dražby:

Předměty opakované společné dobrovolné dražby jsou motorová vozidla v majetku státu. Předměty této opakované společné dražby jsou specifikované pod položkami č. 1 až č. 4 v dražební vyhlášce č.j. 387833/2018-610000-42.3 ze dne 7.12.2018.

 

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětů opakované dražby:

pátek 4. ledna 2019 v 10,00 hodin v areálu skladů Generálního ředitelství cel Kosova Hora,  č. p. 249, 262 91  Kosova Hora, okres Příbram (dále jen „sklad Kosova Hora"), kde jsou uskladněné předměty dražby. 

 

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětů dražby (motorová vozidla), o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka - územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj, Polepská 896, 280 02 Kolín IV (2. patro, kancelář č. 314 – Mgr. Nekovářová), nebo telefonicky na telefonním čísle  261 334 404, 720 748 428, popř.  602 301 574, nejpozději do 17 prosince 2018 do 14.00 hodin.

 

Nahlášení zájemci o prohlídku se dostaví dne 4. ledna 2019 v 10,00 hodin ke skladu v Kosově Hoře. Na místě zájemce prokáže pověřenému pracovníkovi dražebníka svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna.

 

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

úřední deska CÚ pro Středočeský kraj


Stránka byla publikována dne: 11. 12. 2018 13:14