Termín konání opakované dražby movitých věcí:

Dne 23. ledna 2019 ve 13,00 hodin.

 

Místo konání opakované dražby movitých věcí:

územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj (zasedací místnost ve 2. patře budovy), na adrese Pražská 180, 250 66 Zdiby.

 

Zápis účastníků opakované dražby movitých věcí:

V den dražby, v místě konání dražby od 11.30 do 12.30 hodin. Přístup veřejnosti do dražební místnosti od 12.50 hodin.

 

Dražebník:

Celní úřad pro Středočeský kraj, se sídlem Washingtonova 11, 110 00 Praha 1, IČ: 71214011

 

Předmět opakované dražby:

Předmětem dobrovolné dražby je stáčecí linka v majetku státu, zahrnující strojní zařízení specifikovaná pod body 1.1. až 1.8. v dražební vyhlášce č.j. 389449/2018-610000-42.3 ze dne 7.12.2018.

 

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětů opakované dražby:

středa 9. ledna 2019 v 10,00 hodin v areálu společnosti SSHR závod Boletex Bošice u Svojšic č.p. 81, okres Kolín, kde je uskladněný předmět dražby. 

 

Doplňující informace k prohlídce předmětu dražby:

Dražebník žádá zájemce o prohlídku předmětu dražby (stáčecí linka) o nahlášení účasti na prohlídce předem, buď osobně na adrese dražebníka - územní pracoviště Celního úřadu pro Středočeský kraj, Polepská 896, 280 02 Kolín IV (2. patro, kancelář č. 314 – Mgr. Nekovářová), nebo telefonicky na telefonním čísle 261 334 404, 720 748 428, popř. 602 301 574, nejpozději do 7. ledna 2019 do 14.00 hodin.

 

Zájemci se na místo prohlídky předmětu dražby dopraví vlastními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Na místě zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Nedoloží-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. V areálu SSHR závod Boletex platí interní bezpečnostní režim. Zájemce o prohlídku je povinen se tomuto režimu podrobit.

 

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:

úřední deska CÚ pro Středočeský kraj

 

Stránka byla publikována dne: 11. 12. 2018 13:17