Termín konání dražby věcí:
Dne 23. 9. 2020 od 08.30 hodin (zahájení).


Místo konání dražby věcí:
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, Odbor 4 Správy příjmů a vymáhání, Řípská 9, 627 05 Brno-Slatina, 2. p. dražební místnost č. 69.


Zápis účastníků dražby věcí:
Dne 23. 9. 2020 od 08.15 do zahájení dražby.


Dražebník:
Celní úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem Koliště 17, PSČ 602 00 Brno


Předmět dražby:
Nemovitá věc: orná půda parcela 14x zapsaná na listu vlastnictví č. 1361, katastrálním území 741922 Rousínov u Vyškova, soubor nemovitých věcí: ostatní plocha (způsob využití ostatní komunikace) zapsaná na listu vlastnictví č. 1361, katastrálním území 741922 Rousínov u Vyškova


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
S ohledem na věcnou povahu předmětů dražby (v převažující míře se jedná o zemědělské pozemky nacházející se ve volném a přístupném terénu) bude CÚ JMK prohlídku organizovat pouze v případě zájmu ze strany účastníků dražby. V případě dotazů a prohlídky týkajících se předmětů dražby zájemci mohou kontaktovat telefonicky, osobně nebo prostřednictvím emailu pracovníka CÚ JMK, Jaskmanicki, (: 548139354/352, *: p.jaskmanicki@cs.mfcr.cz, (v případě prohlídky v termínu do 14. 9. 2020).


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro Jihomoravský kraj

Stránka byla publikována dne: 11. 8. 2020 6:29