Termín konání dražby movitých věcí:

25.6.2019, s časem zahájení v  9:00 hod.,


Místo konání dražby movitých věcí:
Dražební místnost Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj na adrese: nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, přízemí budovy.


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
V den a místu konání dražby od 8:50 hod. Přístup veřejnosti od 8:55 hod..


Dražebník:
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava – Přívoz (dále jen „dražebník“). Dražebník není plátce daně z přidané hodnoty.
 
Předmět dražby:
Líh a lihoviny určené k přepracování. Jde o použitelný majetek ve spotřebitelském balení a plastových obalech.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:

Předmět dražby je uskladněn v areálu Správy státních hmotných rezerv, závod GODULA Hnojník, na adrese: 739 53 Hnojník u Českého Těšína. Prohlídka předmětu dražby se uskuteční ve dnech 12.6.2019 a 19.6.2019 od 9:00 hod do 10:00 hod. Vzhledem k tomu, že předmět dražby je uskladněn mimo sídlo dražebníka, je nutno zájem o prohlídku předmětu dražby dojednat u dražebníka, a to buď osobně na adrese: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, 1. patro, oddělení Vymáhání, nebo na telefonním čísle: 720749897, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dvorská, referent oddělení Vymáhání.
Upozornění: Při prohlídce předmětu dražby ve skladových prostorách může dojít k zašpinění oděvu a je nutno dbát na osobní bezpečnost.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední desce CÚ pro Moravskoslezský kraj

Stránka byla publikována dne: 30. 5. 2019 9:52