Termín konání veřejné dražby movitého majetku:
29. 1. 2020 v 10:00 hodin


Místo konání veřejné dražby movitého majetku:
Celní úřad pro Kraj Vysočina, Střítež č. p. 5, PSČ: 588 11 Střítež u Jihlavy, 1. patro (zasedací místnost)


Zápis účastníků veřejné dražby movitého majetku:
V den dražby, v místě konání od 9:15 hodin. Přístup veřejnosti od 9:50 hodin


Dražebník:
Celní úřad pro Kraj Vysočina, Střítež č. p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy

Předmět veřejné dražby:
směs lihovin určených k přepracování - v IBC kontejnerech – celkem 1.713,45 litrů (650,34 l etanolu)  


Prohlídka předmětu veřejné dražby

V den konání dražby od 8:10 do 9:10 hodin na adrese Střítež č. p. 5 za přítomnosti zaměstnanců dražebníka

Bližší informace o veřejné dražbě lze získat na úřední desce CÚ pro Kraj Vysočina:

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/uredni-deska.aspx?UD_CU=CZ630000Stránka byla publikována dne: 19. 12. 2019 8:56