Termín konání dražby movitých věcí:
25.9.2019, s časem zahájení v 9:00 hod.


Místo konání dražby movitých věcí:
Dražební místnost Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj na adrese: nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, přízemí budovy.


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
V den a místu konání dražby od 8:50 hod. Přístup veřejnosti od 8:55 hod.


Dražebník:
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, se sídlem nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava – Přívoz


Předmět dražby:
Zvláštní minerální olej, dle rozborů Celně-technické laboratoře, který je vzhledem k přítomnosti příměsí – rostlinných olejů a vzhledem k průběhu destilace nevyhovující ČSN EN 590 pro motorovou naftu, nelze použít do spalovacích motorů.
Zvláštní minerální olej použitelný k topným účelům nebo k dalšímu zpracování (např. obrábění kovů, antikorozní olej, olej k vymazávání forem), Jde o použitelný majetek uskladněný volně v IBC kontejnerech.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Předmět dražby je uskladněn v prostorech společnosti DOPRAVA BADO Cz s.r.o., se sídlem Na Kopci 165/7, Havířov – Dolní Suchá. Prohlídka předmětu dražby je možná, vzhledem k tomu, že předmět dražby je uskladněn mimo sídlo dražebníka, je nutno zájem o prohlídku předmětu dražby dojednat u dražebníka, a to buď osobně na adrese: Celní úřad pro Moravskoslezský kraj, nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, 1. patro, oddělení Vymáhání, nebo na telefonním čísle: 720749897, kontaktní osoba: Ing. Lenka Dvorská, referent oddělení Vymáhání.
Upozornění: Při prohlídce předmětu dražby ve skladových prostorách může dojít k zašpinění oděvu a je nutno dbát na osobní bezpečnost.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední desce CÚ pro Moravskoslezský kraj

Stránka byla publikována dne: 27. 8. 2019 14:25