Termín konání dražby movitých věcí:
30. července 2019 v době od 10:30 hodin

Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro Olomoucký kraj (místnost č. 321, 3NP) na adrese Sladkovského 37, Olomouc.

Zápis účastníků dražby movitých věcí:
V den a místu konání dražby od 9:50. Přístup veřejnosti bude možný od 10:20 hodin.

Dražebník:
Celní úřad pro Olomoucký kraj, se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc.

Předmět dražby:

Položka č.

Popis zboží

Množství

Ocenění majetku v Kč (bez SPD)

Spotřební daň Kč/1litr

Spotřební daň celkem Kč

Celková cena

Nejnižší podání
v Kč

Minimální příhoz
v Kč

1.

Minerální olej – Motorová nafta

200 litrů

1 586,00

10,95

2 190,00

3 776,00

3 000,00

100,00

2.

Minerální olej – Motorová nafta

640 litrů

7 616,00

10,95

7 008,00

14 624,00

10 000,00

500,00

3.

Minerální olej – Směsná nafta

3 337 litrů

3 704,07

8,52

28 431,24

32 135,31

30 000,00

1 000,00

4.

Minerální olej – Motorová nafta

312 litrů

2 474,16

10,95

3 416,40

5 890,56

4 500,00

500,00

5.

Minerální olej – Motorová nafta

777 litrů

6 161,61

10,95

8 508,15

14 669,76

11 000,00

500,00

6.

Minerální olej – Motorová nafta

2 800 litrů

33 320,00

10,95

30 660,00

63 980,00

42 000,00

1 000,00

7.

Minerální olej – Motorová nafta

2 000 litrů

23 800,00

10,95

21 900,00

45 700,00

30 000,00

1 000,00

8.

Minerální olej – Motorová nafta

600 litrů

7 140,00

10,95

6 570,00

13 710,00

9 000,00

500,00Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Termín prohlídky předmětu dražby je odvozen od pracovní doby dražebníka a je omezen zejména bezpečnostním opatřením dražitele a provozovatele skladu.
Prohlídka předmětů dražby – movitých věcí, které jsou uskladněny ve skladu v Loukově (položky ze seznamu předmětů dražby č.1 až č. 3 a č. 5 až 8) byla stanovena na termín 26.7.2019.

Zájemci o prohlídku se dostaví 26.7.2019 v 8:00 hod. na Celní úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Sladkovského 37, 772 11 Olomouc, kanceláře 045, 2NP. Zde zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Neprokáže-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky v 8.30 hod. odjedou do skladového areálu firmy ČEPRO a.s., Loukov č.p. 166, PSČ 768 75 Loukov, v němž se nachází předměty dražby č.1 až č. 3 a č. 5 až č. 8. Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku je povinen se těmto opatřením podrobit.

Prohlídka předmětu dražby – movité věcí, která je uskladněna ve skladu v Rokytnici v Orlických horách (položka ze seznamu předmětů dražby č. 4) byla stanovena na termín 29.7.2019.

Zájemci o prohlídku se dostaví 29.7.2019 v 8:00 hod. na Celní úřad pro Olomoucký kraj, pracoviště Sladkovského 37, 772 11 Olomouc, kanceláře 045, 2NP. Zde zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Neprokáže-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky v 8.30 hod. odjedou do skladového areálu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ul. Kasárna, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, v němž se nachází předmět dražby č.4. Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku je povinen se těmto opatřením podrobit.

Zájemci o prohlídku se s ohledem na předmět dražby a aktuální počasí vybaví vhodným oděvem a obuví, aby předešli škodám na zdraví a majetku (např. pád na kluzkém povrchu, ušpinění oděvu apod.). Dražebník za tyto škody neodpovídá.

Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
CÚ pro Olomoucký krajStránka byla publikována dne: 2. 7. 2019 9:28