Termín konání dražby movitých věcí:
30. července 2020 v době od 10.00 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro, budova Čechofracht, a.s.) na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
30. července 2020 v době od 9.30 hodin


Dražebník:
Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1

Předmět dražby:

AUDI Q7 3.0 TDI, osobní automobil kombi,  Volkswagen Caravelle 2.5 TDI, osobní automobil kombi,

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídka movité věci se bude konat dne 16. července 2020 v celním skladu na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 v době od 10.00 do 11.00 hod. Bližší informace lze získat na telefonním čísle 281 004 233 nebo 720 748 379 – kontaktní osoba paní Mgr. Růžena Kohoutková. Zájemci o prohlídku předmětu dražby jsou povinni se dopředu nahlásit na výše uvedených telefonních číslech.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro hlavní město Prahu

Stránka byla publikována dne: 24. 6. 2020 13:56