Termín konání dražby :

4. března 2020 v 9.30 hodin


Místo konání dražby :
v zasedací místnosti Celního úřadu pro Jihočeský kraj (zasedací místnost v 2. patře budovy), na adrese Vrbenská 8/2047, 370 21 České Budějovice


Zápis účastníků dražby :
V den dražby, v místě konání dražby od 9.00 hodin. Přístup veřejnosti od 9.20 hodin.


Dražebník:
Celní úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem Kasárenská 6/1473, 370 21 České Budějovice, IČ 712 14 011


Předmět dražby:

Předmět dražby je soubor movitých věcí-lihoviny čiré a barevné určené k přepracování, který tvoří celkem 7.798,31 litrů slitých čirých a barevných lihovin o celkovém objemu 2.271,00 litrů čistého ethanolu, který je uložen v 8 kusech nekalibrovaných plastových obalech IBC o objemu 1.000,0 litrů.

Předmět dražby se draží bez obalového materiálu (kontejner IBC 1.000 litrů) 8 kusů, který bude po přečerpání vráceny správci daně, neboť jsou v jeho vlastnictví. Tyto soubory movitých věcí nelze jakkoliv dělit, soubor movitých věcí bude vydražen pouze jako kompletní celek. Lihoviny jsou uskladněny v prostorách celního skladu na Rudolfově u Českých Budějovic.


Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
dne 25. 2. 2020 v 9.30 hod. u dražitele v prostorách, kde je uskladněn předmět dražby. Ve skladovacích prostorách platí zvláštní režimové opatření a tyto prostory nejsou volně přístupné. Prohlídka předmětu dražby je možná pouze za přítomnosti pracovníků dražebníka.
Organizační opatření k zabezpečení prohlídky: zájemce o prohlídku je povinný předem se nahlásit buď osobně na adrese Vrbenská 8/2047, 370 21 České Budějovice (kancelář č. 223 Bc. Flachs) nebo telefonicky (tel. 386 714 344).
Nahlášení zájemci o prohlídku se dostaví dne 25. 2. 2019 v 9.00 hod. na Celní úřad pro Jihočeský kraj, Vrbenská 8/2047, 370 21 České Budějovice. Zde zájemce prokáže pověřenému zaměstnanci svoji totožnost a bude zapsán do seznamu účastníků prohlídky. Neprokáže-li zájemce o prohlídku svou totožnost, nebude mu prohlídka umožněna. Pověřený pracovník dražebníka a zapsaní účastníci prohlídky v 9.15 hod. odjedou do skladového areálu, v němž se nachází předmět dražby. Zájemci se do těchto prostor dopraví vlastními dopravními prostředky. Dražebník dopravu nezabezpečuje. Ve skladovém areálu platí přísná bezpečnostní opatření. Zájemce o prohlídku je povinen se těmto opatřením podrobit.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro Jihočeský kraj

Stránka byla publikována dne: 21. 1. 2020 11:09