Termín konání dražby movitých věcí:
6. června 2019 v době od 9.00 hodin


Místo konání dražby movitých věcí:
Celní úřad pro hlavní město Prahu (zasedací místnost 4. patro, budova Čechofracht, a.s.) na adrese K Hrušovu 293/2, Praha 10 – Hostivař


Zápis účastníků dražby movitých věcí:
6. června 2019 v době od 8.30 hodin


Dražebník:
Celní úřad pro hlavní město Prahu, Washingtonova 7, Praha 1


Předmět dražby:

Předmět dražby se bude dražit jako soubor věcí movitých. Nejnižší dražební podání pro soubor věcí movitých je 22.620,- Kč. Nenajde-li se pro soubor věcí movitých vydražitel, bude ihned přistoupeno k dražbě movitých věcí ze souboru po jednotlivých položkách (§ 210 odst. 3 daňového řádu). Náramkové hodinky použité, elektronika ruční nářadí.

Datum, čas a místo konání prohlídky předmětu dražby:
Prohlídka movité věci se bude konat dne 30. května 2019 v prostorách skladu Celního úřadu pro hlavní město Prahu na adrese K Hrušovu 293, Praha 10 – Hostivař v době od 10.00 do 11.00 hod. Zájemci o prohlídku předmětů dražby jsou povinni se dopředu nahlásit na telefonních číslech 725 544 072 nebo 281 004 239 – paní Iveta Krumlová.


Bližší informace o dražbě lze získat na adrese:
Úřední deska CÚ pro hlavní město Prahu

Stránka byla publikována dne: 24. 4. 2019 14:12