CZ EN Translate
Menu

Roční hlášení o nakládání se surovými diamanty

Osoba, která nakládá se surovými diamanty tak, že její činnost zahrnuje dovoz, vývoz, obchod nebo zpracování surových diamantů (např. osoba, která je držitelem zvláštní registrace), je povinna předložit Generálnímu ředitelství cel do 31. března každého roku za uplynulý kalendářní rok roční hlášení o nakládání se surovými diamanty.

Roční hlášení obsahuje údaje z evidence, kterou má povinnost vést každá osoba nakládající se surovými diamanty (§ 31 zákona č. 440/2003 Sb.). Evidence obsahuje údaje pro určení surových diamantů (např. název zboží, položku celního sazebníku, množství v karátech (ct) atd.) a údaje o změně vlastnických práv k surovým diamantům (§ 30 a § 31 zákona č. 440/2003 Sb). Tuto evidenci má osoba povinnost na výzvu Generálního ředitelství cel předložit, a to včetně dokladů, ze kterých jsou požadované údaje zřejmé.

Roční hlášení lze účinně podat pouze na tiskopise ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty, jehož vzor je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 111/2005 Sb.

Úplné informace k ročnímu hlášení

 

Kontaktní údaje pro podání ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

Generální ředitelství cel                 
Budějovická 7

140 96 Praha 4
E-mail: podatelna@cs.mfcr.cz
Tel.: tel. +420 261 331 111

Datová schránka: 7puaa4c

Kontaktní osoba pro oblast ročních hlášení

kpt. Ing. Věra Šimůnková

Tel.: +420 261 332 240

Mob.: +420 725 807 643

E-mail: simunkova@cs.mfcr.cz

 

UPOZORNĚNÍ

Povinnost osob, které jsou držiteli zvláštní registrace, podat roční hlášení o nakládání se surovými diamanty za uplynulý kalendářní rok nezaniká, i když se surovými diamanty nijak nenakládají (neobchodují, nezpracovávají, nedováží a ani nevyváží).

Pokud osoba (právnická nebo podnikající fyzická, příp. fyzická) nepředloží roční hlášení Generálnímu ředitelství cel ve stanoveném termínu, dopustí se protiprávního jednání (§ 35 odst. 1 písm. f), příp. § 34 odst. 1 písm. f) zákona č. 440/2003 Sb.), za které jí může být uložena pokuta až do 100 000 Kč (§ 35 odst. 2 písm. c), příp. § 34 odst. 2 písm. b) zákona č. 440/2003 Sb.) nebo i odnětí zvláštní registrace (§ 29 odst. 5 zákona č. 440/2003 Sb.).

 

Správní delikty podle zákona č. 440/2003 Sb. v prvním stupni projednává Celní úřad Praha Ruzyně (určený celní úřad).

Celní úřad Praha Ruzyně              
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

E-mail: podatelna650000@cs.mfcr.cz
Tel.: +420 261331035
Fax: +420 220562593
Datová schránka: fvjnzin

 

Stránka byla publikována dne: 29.09.2015 9:50