CZ EN Translate
Menu

Dovoz surových diamantů

Dovoz surových diamantů z třetích zemí na území EU nebo Grónska je v současné době možný přes Antverpy (Belgie), Londýn (Spojené království), Idar-Oberstein (Německo), Bukurešť (Rumunsko), Lisabon (Portugalsko), Dublin (Irsko)[ a Prahu, kde jsou stávající příslušné orgány EU a kde provádí kontroly dovozu a celní odbavení. Dovoz je samozřejmě povolen pouze z členských států Kimberleyského procesu (KP).

Dovozci si při dovozu surových diamantů mohou volně zvolit vstupní místo na území EU nebo Grónska.

Při dovozu surových diamantů musí být splněny základní podmínky stanovené čl. 3 nařízení Rady č. 2368/2002. Mimo základní podmínky musí osoba, která má v úmyslu dovézt surové diamanty na území ČR, splnit podmínky stanovené zákonem č. 440/2003 Sb.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ SUROVÝCH DIAMANTŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

  1. surové diamanty musí být doprovázeny certifikátem KP potvrzeným příslušným orgánem člena KP,
  2. surové diamanty musí být uzavřeny v kontejnerech odolných proti násilnému otevření a opatřené neporušenými závěrami člena KP přiloženými při jejich vývozu,
  3. zásilku surových diamantů musí být možné v certifikátu KP zřetelně identifikovat.
  • Pokud nejsou splněny výše uvedené základní podmínky pro dovoz surových diamantů, je dovoz na území Evropské unie a Grónska zakázán.
  • Každá zásilka surových diamantů musí být při dovozu nejprve předložena k ověření příslušnému orgánu EU (informace k výběru příslušného orgánu EU naleznete zde
  • Příslušný orgán EU posoudí, zda jsou splněny podmínky pro dovoz surových diamantů, a pokud neshledá nedostatky, potvrdí originál certifikátu KP a zásilka surových diamantů může být propuštěna do volného oběhu.

DALŠÍ PODMÍNKY PRO DOVOZ SUROVÝCH DIAMANTŮ NA ÚZEMÍ ČR

1.      Registrace

  • osoba, která dováží surové diamanty pro účely podnikání, musí mít obecnou a zvláštní registrace,
  • osoba, která dováží surové diamanty pro jiný účel (např. sběratel kamenů), musí mít obecnou registraci.

2.      Předložení zásilky surových diamantů CÚ Praha Ruzyně (určenému CÚ)

CÚ Praha Ruzyně jako jediný CÚ v ČR může provést celní odbavení, tj. rozhodnout o propuštění zásilky surových diamantů do celního režimu.

 

Odeslání surových diamantů z/do členských států Evropské unie na/z území ČR

Odeslání surových diamantů z/do členských států Evropské unie lze od 1. května 2004 realizovat stejným způsobem jako u jiného zboží, tj. není požadován certifikát Kimberleyského procesu. Na příjemce (odesílatele) se však v případě nakládání se surovými diamanty (zacházení se surovými diamanty, které nebudou uzavřeny v neporušeném kontejneru opatřeném závěrou) vztahuje zákon č. 440/2003 Sb., zejména oblast registrace, evidence a kontroly.

Stránka byla publikována dne: 18.07.2019 6:19
Skočit na začátek stránky