Popis změny
  
  
CE-EPKŽádost o povolení/změnu elektronické komunikace s celními orgány1.22
Provedeny úpravy v textech a odkazech, v souladu s platnou legislativou.
Vystaveno9. 8. 2019 12:50
CE-ZPRŽádost o povolení zvláštního celního režimu1.01
V údaji "Kód typu žádosti" upraveny názvy žádostí v souladu s platnou legislativou.
Vystaveno19. 7. 2019 11:15
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.05
U dodatečného typu daňového přiznání není uplatněna kontrola na vícenásobný zápis jednoho druhu činnosti a nepovolené kombinace druhů činností.
Vystaveno11. 7. 2019 11:15
DA-741Hlášení splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely podle § 19 odst. 91.28
Ve formuláři aktualizovány pokyny k vyplnění.
Vystaveno28. 6. 2019 15:00
DA-742Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku podle § 19b odst. 11.07
Ve formuláři aktualizovány pokyny k vyplnění.
Vystaveno28. 6. 2019 15:00
DA-NDPSdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost1.03
1. Druh daně rozšířen o položku zahřívaný tabák.
2. Zapracováno XSD schéma DA-NDP z 20.6.2019 11:15 pro aplikaci VSD.
Vystaveno21. 6. 2019 11:00
BE-GDPŽádost subjektu údajů1.01
Úpravy:
1. Text oddílu "Potvrzení a informace o zpracování údajů" změněn v zadávací i tištěné části formuláře na "Potvrzuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl(a) v tomto formuláři, jsou pravdivé. Zároveň beru na vědomí, že uvedené údaje budou zpracovávány Celní správou České republiky za účelem evidování žádostí subjektů údajů, a to po dobu 5 let od doručení tohoto formuláře. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a dále zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů."
2. V údaji "Preferovaný způsob zaslání odpovědi" odstraněna možnost "email" a upraven text "datová zpráva" na "datová schránka".
Vystaveno20. 6. 2019 16:15
DO-OPHPodání provozovatelů loterií a jiných podobných her1.02
1. Rozšířeny typy podání.
2. Umožněno podání "Sdělení o opravě věcných chyb dle § 5 vyhlášky č. 10/2019 Sb."
3. Přidána možnost zástupce provozovatele FO a PO.
4. Úprava tištěné části PDF.
Vystaveno31. 5. 2019 10:55
DA-ZM1Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 21.02
Nové XSD schéma CZM002 ver. 1.1.1
Vystaveno10. 5. 2019 15:00
DA-ZM2Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 31.02
Nové XSD schéma CZM003 ver. 1.1.1.
Vystaveno10. 5. 2019 15:00
DO-RKPOznámení údajů nutných k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/20191.02
1. Upraven regulární výraz údaje "Herní místo" na regex = /^[\w]{1,50}$/;
2. Vloženy aktualizované pokyny k vyplnění.
Vystaveno29. 4. 2019 14:00
DO-RKP-PGOznámení údajů nutných k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 - verze PLAYGROUND1.02
1. Upraven regulární výraz údaje "Herní místo" na regex = /^[\w]{1,50}$/;
Vystaveno29. 4. 2019 14:00
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.04
Úpravy:
Dovolené kombinace druhů činností v „Tabulce pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně“
1. 11 a 40 a/nebo 50 – tzn. může být zadána pouze některá z těchto kombinací: „11 a 40“, „11 a 40 a 50“, „11 a 50“
2. 12 a 40 a/nebo 50 – tzn. může být zadána pouze některá z těchto kombinací: „12 a 40“, „12 a 40 a 50“, „12 a 50“
3. 20 a 40 a/nebo 50 – tzn. může být zadána pouze některá z těchto kombinací: „20 a 40“, „20 a 40 a 50“, „20 a 50“
4. 34 nebo 35 nebo 36 a 40 a/nebo 50 - tzn. může být zadána pouze některá z těchto kombinací: „34 a 40“, „34 a 40 a 50“, „34 a 50“, „35 a 40“, „35 a 40 a 50“, „35 a 50, „36 a 40“, „36 a 40 a 50“, „36 a 50“
5. 40 a 50
6. Samostatně lze zadat i kterýkoli druh činnosti (tj. případ s DAP s jediným vyplněným řádkem).
7. Umožněno zapsat pouze jeden výskyt jednoho druhu činnosti – platné pro všechny druhy činnosti.
8. V případě chybné kombinace druhů činnosti je pod zadávací tabulkou zobrazen červený text "Nepovolená kombinace druhů činností." a data nelze odeslat nebo vytisknout.
9. Při vícenásobném zápisu druhu činnosti je pod zadávací tabulkou zobrazen červený text "Vícenásobný zápis jednoho druhu činnosti není povolen." a data nelze odeslat nebo vytisknout.
Vystaveno29. 4. 2019 12:10
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.03
Vloženy aktuálně platné pokyny k vyplnění daňového přiznání.
Vystaveno23. 4. 2019 15:30
DA-208Žádost o změnu/zrušení povolení podle zákona č. 353/2003 Sb.1.06
Oprava chybného zobrazení evidenčního čísla v příloze VII v tiskové sestavě PDF.
Vystaveno12. 4. 2019 16:00
DA-ZMOOznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 11.33
1. XSD schéma CZM001_1.1.1.
2. Soubory XML vytvořené ve formuláři verze 1.32 a dřívější, nelze nahrát do formuláře.
Vystaveno12. 4. 2019 9:30
DO-RKPOznámení údajů nutných k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/20191.01
Přidána validace k údaji "Herní místo" - řetězec znaků obsahující pouze číslice 0 až 9 (znaky s dekadickým kódem 48 – 57), velká písmena bez diakritiky (znaky s dekadickým kódem 65 – 90), malá písmena bez diakritiky (znaky s dekadickým kódem 97 – 122), pomlčku (znak s dekadickým kódem 45) nebo podtržítko (znak s dekadickým kódem 95).
Vystaveno11. 4. 2019 16:00
DO-RKP-PGOznámení údajů nutných k technickému zabezpečení poskytování automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 - verze PLAYGROUND1.01
Přidána validace k údaji "Herní místo" - řetězec znaků obsahující pouze číslice 0 až 9 (znaky s dekadickým kódem 48 – 57), velká písmena bez diakritiky (znaky s dekadickým kódem 65 – 90), malá písmena bez diakritiky (znaky s dekadickým kódem 97 – 122), pomlčku (znak s dekadickým kódem 45) nebo podtržítko (znak s dekadickým kódem 95)
Vystaveno11. 4. 2019 16:00
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.02
1. Údaj "Množství PHM" je možné uvádět na 2 desetinná místa a v případě zápisu čísla s více desetinnými místy, je údaj zaokrouhlen na 2 desetinná místa dolů
2. Údaj "Celkové množství PHM" je uváděn na 2 desetinná místa.
3. Zapracováno nové XSD schéma DA-207CINQ.
Vystaveno11. 4. 2019 14:35
DA-000Objednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb. - starý vzor 20x441.48
Druh objednávky omezen pouze na "Výběr".
Vystaveno9. 4. 2019 10:50
DA-000SObjednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb. - nový vzor 20x44/16x321.01
1. Seznam tabákových výrobků rozšířen o "zahřívaný tabák".
2. U tabáku je možné hmotnost zadávat na jedno desetinné místo a pokud uživatel zadá více des. míst je číselný výraz zaokrouhlen.
3. Upravena validace -  pro údaj „obsah balení“ je u zahřívaného tabáku přípustná hodnota pouze 5 a výše.
4. Upravena validace - počet objednaných kusů nálepek je pro zahřívaný tabák totožný s cigaretami.
5. Upravena tisková část dle aktuálně platné legislativy.
Vystaveno29. 3. 2019 12:00
DA-ZMOOznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 11.32
Číselník kódů nomenklatury rozšířen o kód 27102090.
Vystaveno21. 3. 2019 11:00
DA-401Přiznání ke spotřební dani podle zákona č. 353/2003 Sb.1.95
Oprava zaokrouhlení údaje "Množství výrobku" Sl.5 na 2 des.místa.
Vystaveno10. 3. 2019 19:05
DA-405Návrh na vydání povolení podle zákona č. 353/2003 Sb.1.10
Úprava formuláře dle nové předlohy - tiskopis SEVT 3405_5_2AK_KV.
Vystaveno5. 2. 2019 13:00
DA-741Hlášení splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely podle § 19 odst. 91.26
1. Po zadání čísla výrobku 220711, kód 11; 290919, kód 12; 382404, kód 22; 382406, kód 22 je zpřístupněna volba, zda biosložka obsahuje použitý kuchyňský olej a v případě zadání ANO, zadané množství výrobku je násobeno 2.
2. Pokud uživatel zvolí jiné číselné označení výrobku než jmenované výše (i zpětně), dojde ke zrušení násobení 2.
Vystaveno28. 1. 2019 14:00
DA-742Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku podle § 19b odst. 11.04
1. Po zadání čísla výrobku 220711, kód 11; 290919, kód 12; 382404, kód 22; 382406, kód 22 je zpřístupněna volba, zda biosložka obsahuje použitý kuchyňský olej a v případě zadání ANO, zadané množství výrobku je násobeno 2.
2. Pokud uživatel zvolí jiné číselné označení výrobku než jmenované výše (i zpětně), dojde ke zrušení násobení 2.
Vystaveno28. 1. 2019 14:00
DA-000Objednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb.1.47
1. Umožněno objednávat pouze nálepky rozměru 2003-20x44 (starý vzor).
Pro objednání nálepek rozměru 2019-20x44/2019-16x32 (nový vzor) uvolněn formulář DA-000S (https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=153).
Vystaveno3. 1. 2019 15:30
DA-DOOVybrané výrobky - doklad o osvobození1.23
1. Oprava načítání XML souboru do formuláře.
2. Při uložení dat do XML souboru před odesláním do CS je ukládán element d:Data a podřízené.
3. Soubory XML, vytvořené před verzí 1.23 nebo uložené po odeslání dat, nelze načítat do formuláře.
Vystaveno18. 12. 2018 17:40
DA-DOPVybrané výrobky - doklad o prodeji1.26
1. Oprava načítání XML souboru do formuláře.
2. Při uložení dat do XML souboru před odesláním do CS je ukládán element d:Data a jeho podřízené.
3. Soubory XML, vytvořené před verzí 1.26 nebo uložené po odeslání dat, nelze načítat do formuláře.
Vystaveno18. 12. 2018 16:55
DA-DODVybrané výrobky - doklad o dopravě1.27
1. Oprava načítání XML souboru do formuláře.
2. Při uložení dat do XML souboru před odesláním do CS je ukládán element d:Data a jeho podřízené.
3. Soubory XML, vytvořené před verzí 1.27 nebo uložené po odeslání dat, nelze načítat do formuláře.
Vystaveno18. 12. 2018 15:30
1 - 30Další

Stránka byla publikována dne: 11. 5. 2018 6:28