CZ EN Translate
Menu

Informace o změnách formulářů pro softwarové firmy

  
  
  
Popis změny
  
  
DA-OKPObjednávka kontrolních pásek - vzor formuláře viz Vyhláška MF č. 334/2013 Sb.1.29
Přidána validace, kdy datum „Návrh datumu převzetí“ musí  být větší nebo rovno "Datum objednávky" + 15 dní.
Vystaveno01.09.2020 12:15
CE-ZSJŽádost o soubornou jistotu / zproštění povinnosti poskytnout jistotu / změna povolení1.11

1. Navrhovaný ručitel - oprava názvu Česká pojišťovna a.s. na Generali Česká pojišťovna a.s.
2. Navrhovaný ručitel - doplnění společnosti HDI GLOBAL SPECIALITY SE.
3. Navrhovaný ručitel - doplnění společnosti SMBC BANK EU AG.
4. Při žádosti o změnu povolení nabídnout 2 pole pro zapsání čísla GRN (nebo u stávajícího stavu tlačítkem + možnost přidat ještě jedno pole) s tím, že parametry nastavení evidenčních čísel GRN, jestli se jedná o tranzitní operace nebo jiné operace, zůstanou stejné (rozpoznání GRN pro tranzit nebo jiné operace).
5. Při žádosti o změnu povolení GRN obsahující písmeno F nenabízet požadovaný druh souborné jistoty zproštění povinnosti poskytnout jistotu a tabulku s celními režimy v bodě 1b.
6. Při žádosti o změnu povolení GRN obsahující písmeno H nenabízet požadovaný druh souborné jistoty zproštění povinnosti poskytnout jistotu a tabulku s celními režimy v bodě 1a.
7. Při žádosti o změnu povolení GRN obsahující písmeno B nenabízet požadovaný druh souborné jistoty zproštění povinnosti poskytnout jistotu a nastavit závazkem ručitele.
8. Při žádosti o změnu povolení GRN obsahující písmeno E nenabízet požadovaný druh souborné jistoty závazkem ručitele a nastavit zproštění povinnosti poskytnout jistotu.
9. Při žádosti o změnu povolení GRN obsahující písmeno N nenabízet jiné požadované druhy souborné jistoty než zproštění povinnosti poskytnout jistotu a nastavit zproštění povinnosti poskytnout jistotu. Nezobrazovat tabulku s celními režimy v bodě 1b.
10. Mantisa číselných hodnot upravena - tisíce jsou odděleny mezerou.

Vystaveno28.07.2020 9:45
CE-EORŽádost o registraci a přidělení čísla EORI1.11
1. Změna názvu formuláře na „ŽÁDOST o registraci a o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (čísla EORI)/změna či doplnění údajů“
2. Přidán oddíl typ žádosti, který obsahuje:  1. žádost o novou registraci čísla EORI a 2. žádost o změnu či doplnění údajů v registraci EORI
3. Přidán údaj číslo EORI, pro které je požadována změna nebo doplnění údajů.
Vystaveno18.06.2020 12:30
CE-EPKŽádost o povolení/změnu elektronické komunikace s celními orgány1.25
Do záložky „Povolení komunikovat s Obchodním evropským portálem přidána záložka  "Pro přihlášení do systému INF pro zvláštní režimy" a možnost přidělit roli
• konzultativní role (INFSTP_EXECUTIVE).
Vystaveno03.06.2020 14:50
KA-106Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb.1.01
1. Do nápověd k vyplňovaným údajům přidána informace o povinnosti vyplnění údaje.
2. Upravena odesílací emailová část – emailová adresa odesilatele je nepovinná a v případě nevyplnění je aut. vyplněn email „zadost106@cs.mfcr.cz“.
Vystaveno07.05.2020 15:00
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.07
Upraveno zaokrouhlování ve výpočtu údaje "Nárok na vrácení (sl.6)".
Vystaveno22.04.2020 9:00
DA-404Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků nebo ze surového tabáku podle zákona č.353/2003 Sb.1.88
Výměna pokynů za novější 3404-1_8_1AK.
Vystaveno20.04.2020 14:45
DA-742Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku podle § 19b odst. 11.10
Formulář upraven pro zobrazení položky biopaliva číslo 271092 za období 2020 od 1.1. do 31.3.
Vystaveno07.04.2020 8:00
DA-ZM2Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 31.04
1. U vykazovaných údajů je nyní hlavním klíčem odběratel, k němu jsou přiřazené účely, místa skladování a místa spotřeby.
2. Pokud je odběratelem tuzemská osoba musí vyplnit vše, zahraniční nemusí vyplňovat místa skladování a spotřeby.
3. U tuzemského odběratele musí být vyplněno IČ a u zahraničního DIČ.
Vystaveno25.03.2020 9:00
DA-NDPSdělení, že ve zdaňovacím období nevznikla registrovanému daňovému subjektu daňová povinnost1.04
Ve formuláři byla přidána adresa subjektu pro FO, PO. Zapracováno i v části PDF k tisku.
Vystaveno12.03.2020 9:00
DA-000SObjednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb. - nový vzor 20x44/16x321.05

1. Odebrán element hmotnost_korekce.
2. Přidán regulární výraz ^((D[vm]\d+)|(T[vm]\d+(,\d)?)|(C[vm]\d+/\d+)|(Z[vm]\d+(,\d)?/\d+))[V-Z]$ na údaj kód nálepky.
3. Přidán regulární výraz ^\d+(,\d)?$ na údaj hmotnost pro zahřívané tabákové výrobky a tabák ke kouření.

Vystaveno24.02.2020 12:40
DA-404Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků nebo ze surového tabáku podle zákona č.353/2003 Sb.1.87
V případě daně ze zahřívaných tabákových výrobků je umožněno zadat množství na jedno desetinné místo.
Vystaveno03.02.2020 14:30
DA-000SObjednávka tabákových nálepek podle § 116 zákona č. 353/2003 Sb. - nový vzor 20x44/16x321.03
Upraven výpočet kódů tabákových nálepek na základě vyplněných údajů viz. tabulka objednávky tabákových nálepek.
Vystaveno10.01.2020 10:15
DA-742Oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku podle § 19b odst. 11.09
Aktualizovány pokyny pro vyplnění, platné od 1.1.2020.
Vystaveno06.01.2020 16:00
DA-741Hlášení splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely podle § 19 odst. 91.30
Aktualizovány pokyny pro vyplnění, platné od 1.1.2020.
Vystaveno06.01.2020 15:30
DA-ZM2Oznamovací povinnost osoby nakládající se ZMO podle § 134zf odst. 31.03
Odstraněny kontroly na zadání pouze českého IČ.
Vystaveno02.12.2019 10:50
DA-401Přiznání ke spotřební dani podle zákona č. 353/2003 Sb.1.98
1. Odstraněna příloha pro vložení souboru XML pro potřeby evidence pěstitelského pálení.
2. Umožněno vložení více souborů XML v oddílu "Elektronické přílohy".
Vystaveno15.11.2019 9:00
DA-405Návrh na vydání povolení1.11
1. Umožněno vyhledání údajů fyzické osoby v rejstříku ARES RŽP.
2. Formulář lze odeslat i v případě, že ke spolehlivosti fyzická osoba nepřikládá přílohu.
Vystaveno06.11.2019 16:45
DA-207CINQPřiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. - od 1.1.20191.06
1. Přidána validace údaje "Množství PHM v litrech". Údaj může být zadán nejvíce na 2 desetinná místa.
2. Odstraněno zaokrouhlování údaje "Množství PHM v litrech" v tabulce pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně.
Vystaveno10.10.2019 8:00
CE-EPKŽádost o povolení/změnu elektronické komunikace s celními orgány1.24
Upraveny role pro podání žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží (ZISZ).
Vystaveno02.10.2019 14:00
CE-EPKŽádost o povolení/změnu elektronické komunikace s celními orgány1.23
Úprava uživatelských rolí pro evropský obchodní portál pro e AEO a e BTI.
Vystaveno30.09.2019 15:20
DA-403Přiznání k dani z(e) elektřiny / pevných paliv /zemního plynu a některých dalších plynů1.73
1. Úprava výpočtu a zaokrouhlování částky daně (sl.5).
2. Formulář napojen na číselník CS VV_DA403 verze 2 (KC_SAZBA na 3 des. místa).
Zadáno02.09.2019 16:45
DA-101Přihláška k registraci pro právnické osoby1.28
1. Přidány položky spotřební daně - daň ze surového tabáku a daň ze zahřívaných tabákových výrobků.
2. Zapracováno XSD schéma CZRR001_1.1.0.
Vystaveno02.09.2019 14:35
DA-102Přihláška k registraci pro fyzické osoby1.17
1. Přidány položky spotřební daně - daň ze surového tabáku a daň ze zahřívaných tabákových výrobků.
2. Zapracováno XSD schéma CZRR002_1.1.0.
Vystaveno02.09.2019 14:35
DA-107Oznámení o změně registračních údajů / Žádost o zrušení registrace1.28
1. Přidány položky spotřební daně - daň ze surového tabáku a daň ze zahřívaných tabákových výrobků.
2. Zapracováno XSD schéma CZRR003_1.1.0 a CZRR004_1.1.0.
Vystaveno02.09.2019 14:35
DA-OPLOznámení o chystaném prodeji lihovin na kulturní akci dle § 14 odst. 2 zák. 65/2017 Sb.1.01
V oddílu "Místo prodeje / Adresa místa konání akce",  údaje "ulice, číslo popisné, obec, PSČ, popis místa" upraveny na nepovinné. Údaj "popis místa" změněn na "popis místa konání akce". Údaj "číslo orientační", "část obce" a "souřadnice GPS" jsou nepovinná. Přidán zaškrtávací box "Místo nemá adresu", který zpřístupňuje povinná pole "Akce se koná v katastrálním území obce.....", "Popis místa konání akce" a nepovinné pole "Souřadnice GPS". Zaškrtnutím boxu "Místo nemá adresu" se zneplatní údaje "Ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, část obce, PSČ".
Vystaveno28.08.2019 14:15
DA-404Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků nebo ze surového tabáku podle zákona č.353/2003 Sb.1.86
1. Formulář upraven dle tiskové předlohy 3404_4_2AK.
2. Aktualizováno XSD schéma DA-BASE.XSD.
3. Aktualizovány pokyny pro vyplnění.
4. Možnost výběru položky "zahřívané tabákové výrobky".
5. Úprava výpočtu daně.
6. V případě změny druhu daně, dojde k vymazání již  vyplněných údajů v tabulce pro výpočet spotřební daně.
7. Formulář napojen na číselník VV_DA404 verze 2 (3 des. místa).
Vystaveno27.08.2019 15:00
CE-ZPRŽádost o povolení zvláštního celního režimu1.02
1. Nastavena validace mezi datovým prvkem 1/6 „Referenční číslo rozhodnutí“ a zvoleným celním úřadem, kterému má být žádost zaslána. V případě zvolení jiného celního úřadu, kterému má být žádost zaslána, než takového, jehož osmimístný kód (CZxx0000) je součástí referenčního čísla rozhodnutí uvedeného v datovém prvku 1/6 (na 5. až 12. místě), tak  žadatel bude upozorněn, že žádost zasílá na jiný celní úřad, než který vydal předmětné rozhodnutí. Pokud na 5. až 12. místě referenčního čísla rozhodnutí není uveden žádný z patnácti dnes platných kódů celních úřadů, tak se toto pravidlo neuplatní.
2. V datovém prvku 2/4 „Přiložené dokumenty“ nastavena vizuální (červené) upozornění uživatele, pokud je vložena příloha v jiném než podporovaném formátu.
3. V datových prvcích 3/2 „Identifikace žadatele/držitele povolení nebo rozhodnutí“ a 3/4 „Identifikace zástupce“ umožněn kromě velkých písmen a číslic uvádění i spojovníku (krátké vodorovné čárky) „-“.
4. V případě výběru kódu typu žádosti CWP, CW1 nebo CW2 v datovém prvku „Kód typu žádosti“ není umožněno  odeslat formulář s datem dřívějším než aktuálním v datovém prvku „Požadované počáteční datum platnosti rozhodnutí“.
5. Změněn text nápovědy k datovému prvku „Podrobnosti o skladovacích zařízeních“. Nový text nápovědy: „Uveďte informace o prostorách nebo jakémkoli jiném místě pro uskladňování v celním skladu, jež má být použito jako skladovací zařízení. Tyto informace mohou obsahovat podrobnosti o fyzických vlastnostech zařízení, o vybavení používaném při skladovacích činnostech a v případě speciálně vybavených skladovacích zařízení další informace nezbytné k ověření souladu s čl. 202 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446.“
6. Nastavena kardinalita u datového prvku „Podrobnosti o skladovacích zařízeních“ na 999x. Pod pole pro vyplnění textu přidány tlačítka „Přidat položku“ a „Odebrat položku“.
7. Zvláštní požadavky na údaje (tj. datové prvky „Předčasný vývoz (aktivní zušlechťovací styk EX/IM)“, „Propuštění do volného oběhu s použitím vyúčtování režimu“, „Systém prosté výměny“, „Náhradní produkty“, „Předčasný dovoz náhradních produktů“, „Předčasný dovoz zušlechtěných výrobků (pas. zušlechťovací styk IM/EX)“, „Dočasné vyjmutí z celního skladu“ a „Míra ztrát“) přesunuty na konec formuláře.
8. U všech textových polí použit prvek textové pole s odsazením.
Vystaveno26.08.2019 12:30
CE-EPKŽádost o povolení/změnu elektronické komunikace s celními orgány1.22
Provedeny úpravy v textech a odkazech, v souladu s platnou legislativou.
Vystaveno09.08.2019 12:50
CE-ZPRŽádost o povolení zvláštního celního režimu1.01
V údaji "Kód typu žádosti" upraveny názvy žádostí v souladu s platnou legislativou.
Vystaveno19.07.2019 11:15
1 - 30Další

Stránka byla publikována dne: 11.05.2018 6:28
Skočit na začátek stránky