CZ EN Translate
Menu

Celní řízení

Celní řízení a správa cel je tradičním oborem, kterým Celní správa České republiky naplňuje jednu ze svých významných rolí v oblasti fiskální a regulační politiky státu a Evropské unie.

Hlavním úkolem je zajištění systému celního dohledu nad zbožím ze třetích zemí v České republice v rámci jednotného celního území Evropské unie. 

Z kontrolních a dohledových činností se jedná o kontrolu dodržování obchodně politických opatření České republiky a Evropské unie, zákazů a omezení při dovozu, vývozu a tranzitu zboží a kontrola, zda jsou dodržovány i další povinnosti uložené právními předpisy v oblasti celnictví.

Z rozhodovacích činností se jedná zejména o rozhodování o propuštění zboží do celního režimu nebo přidělení jiného celně schváleného určení, s tím spojené rozhodování o zajištění celního dluhu, rozhodování o určení celní hodnoty, vydávání povolení a osvědčení, případně i rozhodování v řízení o porušení celních předpisů a rozhodování o zajištění zboží důležitého pro řízení o porušení celních předpisů apod.

Více informací o této problematice naleznete na stránkách Celní správy ČR (odkaz zde).

Služební místa v této oblasti:

Referent celního řízení

  • služební hodnost: vrchní referent
  • náplň práce: zajišťování komplexu činností spojených s rozhodováním o přidělení příslušného celně schváleného určení, sazebním zařazováním zboží se stanovováním celní hodnoty a výše zajištění celního dluhu, vyměřováním a vybíráním cla a daní a s prováděním dohledu nebo kontroly vyplývající z působnosti útvaru s vymezenou územní působností, samostatné provádění speciálních kontrolních činností při přepravě a dopravě zboží podléhající zvláštním kontrolním režimům nebo při přepravě a dopravě jaderných a radioaktivních látek, vysoce rizikových biologických agens a toxinů nebo jiných vysoce nebezpečných věcí.​


Referent celního dohledu:

  • služební hodnost: vrchní referent​
  • náplň práce: základní úkony při dohledu a kontrole prováděné celními orgány, úkony v rámci dohledu a kontroly pod odborným vedením, úkony související s usměrňováním pohybu osob v celním prostoru CÚ, provádění úkonů týkajících se vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám při vývozu zboží dle zákona o DPH, zajišťování sběru vstupních a distribuci výstupních dat, včetně zapisování AAD a dalších dokladů do počítačových evidencí, kontrola dodržování předpisů v oblasti zákazů a omezení.


​​​Ukázka zadržených předmětů v rámci celní kontroly:

 2015-5-28-1582015-5-28-1585_20foto.jpg2015-5-28-1582015-5-28-1582.jpg

 

Stránka byla publikována dne: 22.11.2022 10:21
Skočit na začátek stránky