CZ EN Translate
Menu

Dohled

Operativním článkem přímého výkonu kontrolní činnosti celní správy jsou skupiny mobilního dohledu. Jejich hlavním úkolem je provádět kontroly přímo v terénu nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu nebo spotřební dani a nad výkonem většiny dalších kompetencí. Významnou pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího užití v rámci Evropské unie.

Na pozemních komunikacích kontrolují nákladový prostor a kabiny vozidel, včetně dokladů a dokumentů vztahujících se k dopravovanému zboží, určené trase, či lhůtě prováděné přepravy. Na stanovených úsecích pozemních komunikací vykonávají kontroly plnění povinnosti úhrady poplatku za užívání těchto komunikací. Důležitou pravomocí hlídek mobilního dohledu je i kontrolní vážení a měření jízdních souprav s připojenými vozidly. Plní rovněž úkoly v oblasti odhalování zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví.025.jpg

Skupiny mobilního dohledu jsou vybaveny speciálními kontrolně-technickými prostředky, které slouží k odhalování tajných úkrytů určených k nelegální přepravě zboží a omamných a psychotropních látek. Významným pomocníkem celníků při kontrolách dopravních prostředků a přepravovaného zboží je mobilní velkokapacitní rentgen.

Celní správa ČR využívá při svých kontrolách služební psy vycvičené pro detekci drog, tabákových výrobků, exemplářů CITES, zbraní a střeliva. Výcvik psů a jejich psovodů probíhá ve vlastním Výcvikovém středisku služební kynologie v Heřmanicích. V roce 2005 získalo toto středisko statut výcvikového centra Světové celní organizace a poskytuje výcvik pro psovody a psy z celních správ celého světa.

služební místa v této oblasti:

Agenda kontrol zpoplatněných komunikací

 • uchazeč o tuto pozici musí být starší 21 let, vlastnit řidičské oprávnění skupiny B minimálně dva roky a být aktivním řidičem
 • služební hodnost: vrchní referent
 • tarifní třída: 2 + zvláštní příplatek 6500Kč
 • kategorie fyzické způsobilosti: II.
 • náplň práce: řízení služebního vozidla, které je vybaveno zvláštním zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, obsluha aplikace systému elektronického mýtného, umístěné ve vozidle mobilní kontroly, zastavování vozidel v souladu s § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odhalování případů porušení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti systému elektronického mýtného a systému časového zpoplatnění, podílí se na řešení odhalených případů (ukládání sankce v blokovém řízení za porušení právních předpisů viz výše)028.jpg

Agenda dohledu nad subjekty

 • služební hodnost: vrchní referent
 • tarifní třída: 2. + zvláštní příplatek 6500 Kč
 • kategorie fyzické způsobilosti: II
 • náplň práce: základní úkony při dohledu a kontrole prováděné celními orgány např. v oblasti pátrání po zboží, kontroly vybraných výrobků, zaměstnávání cizinců

Agenda mobilního dohledu

 • služební hodnost: vrchní referent
 • tarifní třída: 2 + zvláštní příplatek 6500 Kč
 • kategorie fyzické způsobilosti: II.
 • náplň práce: základní úkony při dohledu a kontrole prováděné celními orgány, úkony dohledu a kontroly pod odborným vedením, plnění úkolů IZS na vyžádání, řízení služebního vozidla, které je vybaveno zvláštním zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, zastavování vozidel v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odhalování případů porušování právních předpisů

Agenda ostrahy objektů

 • služební hodnost: vrchní referent
 • tarifní třída: 2 + zvláštní příplatek 5000 Kč
 • kategorie fyzické způsobilosti: II.
 • náplň práce: převoz finančních hotovostí, cenin a kurýrních zásilek utajované povahy, ostraha objektů, obsluha EZS a EPS daných objektů, kontrola plné funkčnosti těchto zařízení, obsluha RTG a jiných technických prostředků, kontrola osob a zavazadel za účelem zajištění bezpečnosti střeženého objektu, recepční činnosti

 

 026.jpg

 

Stránka byla publikována dne: 14.09.2020 13:21
Skočit na začátek stránky