V tomto roce bude postupně spouštěn systém elektronické evidence tržeb za prodej zboží a služeb.

 Jedná o zcela novou oblast a proto bude v rámci Celní správy ČR vypsáno v roce 2016 mnoho nových míst.
Uplatnění můžete nalézt např. v oblasti dohledu, kontroly, pátrání a právních a správních činností.

 e-form SP.png

Co je to EET?

Každá hotovostní platba bude zaevidována prostřednictvím internetu v centrálním datovém uložišti Finanční správy, a jako potvrzení bude zaslán zpět unikátní kód, který podnikatel uvede na účtenku. Evidovat se budou platby v hotovosti, platby kartou či jiným elektronickým prostředkem a platby stravenkami nebo šeky. Bezhotovostní platby a platby formou inkasa evidenci podléhat nebudou.

Zavedením elektronické evidence tržeb bude případné podvodné jednání podnikatele pro Finanční správu i zákazníka snadno rozpoznatelné. Systém e-tržeb (EET) umožní efektivněji zacílit kontroly tam, kde se projeví nesrovnalosti, a nezdržovat poctivé podnikatele zbytečnými kontrolami.

Celníci již nyní kontrolují výběr spotřebních daní, proto i kontrola fungování elektronické evidence tržeb bude v jejich kompetenci.

Stránka byla publikována dne: 25. 4. 2016 11:08