Realizace přijímacích řízení do služebního poměru se konají na těchto náborových pracovištích:

Náborové pracoviště Praha

​Generální ředitelství cel
odbor 40 – Řízení lidských zdrojů
oddělení 402 – Lidských zdrojů
Budějovická 7
140 96 Praha 4

Realizuje přijímací řízení pro uchazeče z regionů:

 • Hlavního města Prahy
 • Jihočeského kraje
 • Karlovarského kraje
 • Královéhradeckého kraje
 • Libereckého kraje
 • Pardubického kraje
 • Plzeňského kraje
 • Středočeského kraje
 • Ústeckého kraj
 • Kraje Vysočina

Vít Kobsinek​
referent lidských zdrojů
tel.: 261 332 438
mob.: 727 862 459
e-mail: V.Kobsinek@cs.mfcr.cz

Monika Horká
referent lidských zdrojů
tel.: 261 332 417
mob.: 724 173 482
e-mail: horka@cs.mfcr.cz

Ing. Dagmar Karbulová
metodik lidských zdrojů
tel.: 261 332 436
mob.: 724 496 159
e-mail: karbulova@cs.mfcr.cz
 ​Bc. Lucie Kazdová
metodik systemizace
tel.: 261 334 751
e-mail: l.kazdova@cs.mfcr.cz

 

​Náborové pracoviště OLOMOUC, Ostrava

​Generální ředitelství cel
odbor 40 – Řízení lidských zdrojů
oddělení 405 – Personální správy
referát Personální Olomouc
Blanická 19
772 71 Olomouc

Realizuje přijímací řízení pro uchazeče z regionů:

 • Jihomoravského kraje
 • Moravskoslezského kraje
 • Olomouckého kraje
 • Zlínského kraje
Mgr. Petra Bosáková
metodik lidských zdrojů
Tel.: 585 111 239
E-mail: p.bosakova@cs.mfcr.cz

 

Stránka byla publikována dne: 22. 4. 2020 8:20