CZ EN Translate
Menu

Oblasti působení v Celní správě ČR

e-form SP.pngRozsah úkolů a kompetencí Celní správy ČR je velmi široký, proto zde své uplatnění nalezne celá řada profesí, jako jsou právníci, ekonomové, technici, chemici a mnoho dalších.

Celní správa do svých řad ráda uvítá osoby nadané pečlivostí pro bezchybně vedené daňové řízení, tak i akčnější uchazeče pro kontrolní činnosti v terénu u daňových subjektů.​

​ ​

 

​ ​CELNÍ ŘÍZENÍ 

Tradiční obor, kterým Celní správa ČR naplňuje jednu ze svých významných rolí v oblasti ochrany fiskální a regulační politiky státu a Evropské unie.

Služební místa v této oblasti:

 • Referent celního dohledu
 • Referent celního řízení

Více informací.png 

​ ​ ​SPRÁVA SPOTŘEBNÍCH DANÍ

Celní správa ČR je od roku 2004 výhradním správcem spotřebních daní, které v roce 2008 doplnila o správu energetických daní.

Služební místa v této oblasti:

 • Referent daňového dozoru
 • Referent daňového řízení

Více informací.png 

​ ​

 

​ ​DOHLED

Převážná část práce je v terénu při provádění kontrol zboží podléhající clu nebo spotřební dani. Pozornost věnují hlídky i kontrole přepravy zboží dvojího užití v rámci Evropské unie.

Služební místa v této oblasti:

 • Referent výkonového zpoplatnění
 • Referent dohledu nad subjekty
 • Referent mobilního dohledu
 • Referent ostrahy objektů

Více informací.png 

KONTROLA

Celníci se věnují kontrole po propuštění zboží, včetně doměření cla a daní, dodržování daňové povinnosti, která je prováděna u daňových subjektů a kontrole omezení plateb v hotovosti.

Služební místa v této oblasti:

 • Referent daňových kontrol
 • Referent následných kontrol

Více informací.png 

​ ​
PÁTRÁNÍ

Celníci věnující se pátrání se zaměřují na odhalování případů porušování celních a daňových předpisů v souvislosti s dovozem, vývozem nebo tranzitem zboží.

Služební místa v této oblasti:

 • Referent podpory pátrání specialista
 • Referent pátrání

Více informací.png 

 

 

Stránka byla publikována dne: 22.11.2022 11:01
Skočit na začátek stránky