CZ EN Translate
Menu

Odchodné a výsluhový příspěvek

Odchodné

Poskytuje se jednorázově při ukončení služebního poměru minimálně po šesti letech jeho trvání.

Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu.

Pokud je celník propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží.

Výsluhový příspěvek

Výsluhový příspěvek činí 20 % měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže celník vykonával službu alespoň po dobu 15let.

Zvyšuje se s dalšími odpracovanými roky:

  • za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3 % za každý ukončený rok
  • za 21. až 25. rok služby se příspěvek zvyšuje o 2 % za každý ukončený rok
  • za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1%

Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50 % měsíčního hrubého služebního příjmu.

Pokud je celník propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží.

Stránka byla publikována dne: 25.04.2016 11:07