CZ EN Translate
Menu

Plat občanského zaměstnance

​​​Odměňování je upraveno § 122 až 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Plat je tvořen z následujících složek:

  1. PLATOVÝ TARIF se stanovuje zaměstnanci pro konkrétní platovou třídu a stupeň
  2. PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ přísluší vedoucímu zaměstnanci, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce
  3. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPLATEK přísluší zaměstnanci, který vykonává práci v pracovních podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy
  4. OSOBNÍ PŘÍPLATEK přísluší zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků
  5. ODMĚNA může být poskytnuta zaměstnanci za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
Stránka byla publikována dne: 16.09.2022 7:42
Skočit na začátek stránky