CZ EN Translate
Menu

Posouzení osobnostní způsobilosti uchazeče

Je upraveno Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o celodenní psychologické vyšetření prováděné Psychologickým pracovištěm Celní správy ČR.

Výsledkem vyšetření je závěr psychologa o způsobilosti uchazeče pro výkon služby.

Osobnostní charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru:

  • intelektově v pásmu průměrném nebo vyšším
  • emoční stabilita
  • psychosociální vyzrálost
  • odolnost vůči psychické zátěži
  • žádoucí motivace, postoje a hodnoty
  • bez nedostačivosti v oblasti volních procesů
  • bez nedostačivosti v oblasti poznávacích procesů
  • bez nedostačivosti v oblasti autoregulace
  • bez znaků nežádoucí agresivity
  • bez psychopatologické symptomatiky

 

Stránka byla publikována dne: 25.04.2016 11:06