CZ EN Translate
Menu

Posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče

Posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu služby je upraveno Vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pro každou vypsanou pozici je daná úroveň zdravotní způsobilosti, proto i jednotlivé prohlídky mají různé stupně náročnosti.

Součástí může být i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek.

 

Posouzení zdravotní způsobilosti probíhá:

 • ráno v laboratoři Vám odeberou krev a odevzdáte ranní moč
 • k vyšetření v Praze se dostavíte do Ústřední vojenské nemocnici (U Vojenské nemocnice 1/1200, 169 02 Praha 6)
 • k vyšetření v Olomouci se vyšetření konají ve Vojenské nemocnici Olomouc (Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc)
 • je zakončeno vstupní prohlídkou u lékaře Celní správy ČR

Na zdravotní prohlídku jste vysláni v závislosti na průběhu přijímacího řízení.

 

Přehled častých onemocnění, která mohou být Překážkou pro přijetí do služebního poměru

 1. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (např. stavy po operaci páteře, vyšší stupně artróz omezující hybnost, revmatoidní artritis, Bechtěrevova nemoc)
 2. vážnější nemoci dýchací soustavy (např. astma se známkami obstrukce)
 3. nemoci oběhové soustavy (např. chlopenní srdeční vady)
 4. poruchy duševní a poruchy chování (např. deprese, schizofrenie, všechny typy závislostí)
 5. závažnější neurologická onemocnění
 6. nemoci oka a očních adnex (např. krátkozrakost a dalekozrakost nad určitý stupeň dioptrií)
 7. nemoci ucha a bradavkového výběžku (např. těžká nedoslýchavost)
 8. nemoci krve (např. krvácivé stavy - léčba antikolagulantii)
 9. nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (např. cukrovka (léčba insulinem), obezita (BMI vyšší než 40), poruchy metabolizmu tuků)
 10. závažnější nemoci kůže a podkožního vaziva (např. ekzémy, lupénka)
 11. závažnější formy nespecifikovaných střevních zánětů
 12. těžké nemoci močové a pohlavní soustavy (např. záněty ledvin s poruchou funkce)
 13. vrozené vady, úrazy s trvalými následky
 14. infekční a parazitární onemocnění

Pokud si nejste jistí, zda se můžete ucházet o volné služební místo ze zdravotního hlediska,
můžete svůj stav konzultovat u lékařky Celní správy ČR na telefonním čísle 261 332 454 .

 

Stránka byla publikována dne: 03.01.2017 6:51