CZ EN Translate
Menu

Profesní příprava celníků a Základní celní kurz

​Odborná příprava umožňuje celníkům získat odbornou způsobilost, člení se na:

 • Základní celní kurz (ZCK) - základní odborná příprava realizovaná za účelem získání základní odborné způsobilosti
 • Certifikované specializační kurzy - speciální odborná příprava realizovaná za účelem dalšího prohlubování odbornosti v rámci ostatních odborně zaměřených vzdělávacích aktivit

Základní celní kurz

Na ZCK jsou vysláni všichni nově přijatí příslušníci CS zhruba do šesti měsíců od nástupu do služebního poměru.

Jde o prezenční formu studia nově přijatých celníků ukončenou základní celní zkouškou. Ta je stanovena jako další požadavek pro určení odborné způsobilosti k výkonu služby u celníků ve služebním poměru na dobu určitou.

Vzdělávací bloky ZCK:

 • Služební příprava - probíhá ve Středisku služební přípravy v Bochoři (okres Přerov) v délce 3 týdnů
  • Tělesná příprava
  • Donucovací prostředky a sebeobrana
  • Střelecká příprava
  • Zdravotní příprava
 • Základní odborná příprava (ZOP) - probíhá ve Školícím středisku celní správy v Jílovišti (Praha-západ) v délce 4 týdnů
  • Teoretická část
   • Celní právo ČR a Společenství
   • Daňové právo ČR (obecná část)
   • Správní právo ČR
   • Trestní právo ČR
   • Celní politika a tarif
  • Praktická část
   • Celní řízení
   • Daňové právo ČR (zvláštní část)
   • Kontrolní činnosti
   • Mobilní dohled a pátrání

  

Stránka byla publikována dne: 01.06.2023 10:13
Skočit na začátek stránky