Výběrové řízení je upraveno zákonem o služebním poměru § 22, odstavce 5.

Do uvedených výběrových řízení se může přihlásit i občan, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, jedná se o tzv. "boční vstup".

Na účastníka přihlášeného do výběrového řízení do vyšší tarifní třídy je kladeno více nároků např. v oblasti vzdělání, kde je určený i obor či zaměření

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat i pomocí e-formuláře, v části "13 Výběrové řízení" vyberte dané místo z nabízených pozic.

   

  
  
  
  
  
SM 9008190.pdf
  
právník/právnička v 7.TT (Zlín)4. 6. 202018. 5. 2020 8:06
SM 9010717.pdf
  
právník/právnička v 8.TT (Hradec Králové)4. 6. 202015. 5. 2020 9:51
SM 9002104.pdf
  
právník/právnička v 7.TT (Hradec Králové)4. 6. 202015. 5. 2020 9:53

Všechna uvedená místa ve druhé tarifní třídě i ve vyšších jsou uvedena i v evidence volných míst všech bezpečnostních sborů ČR.

 

Stránka byla publikována dne: 16. 7. 2019 13:12