Výběrové řízení je upraveno zákonem o služebním poměru § 22, odstavce 4.

Do uvedených výběrových řízení se může přihlásit i občan, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, jedná se o tzv. "boční vstup".

Na účastníka přihlášeného do výběrového řízení do vyšší tarifní třídy je kladeno více nároků např. v oblasti vzdělání, kde je určený i obor či zaměření

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat i pomocí e-formuláře, v části "13 Výběrové řízení" vyberte dané místo z nabízených pozic.

   

  
  
  
  
  
SM 9003964.pdf
  
Právník (České Budějovice)21. 9. 201810. 9. 2018 7:45
Právní referent 9002356.pdf
  
Právní referent27. 9. 20187. 9. 2018 9:23

Všechna uvedená místa ve druhé tarifní třídě i ve vyšších jsou uvedena i v evidence volných míst všech bezpečnostních sborů ČR.

 

Stránka byla publikována dne: 7. 9. 2018 9:24