Výběrové řízení je upraveno zákonem o služebním poměru § 22, odstavce 5.

Do uvedených výběrových řízení se může přihlásit i občan, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, jedná se o tzv. "boční vstup".

Na účastníka přihlášeného do výběrového řízení do vyšší tarifní třídy je kladeno více nároků např. v oblasti vzdělání, kde je určený i obor či zaměření

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat i pomocí e-formuláře, v části "13 Výběrové řízení" vyberte dané místo z nabízených pozic.

   

  
  
  
  
  
SM 9008135.pdf
  
Právník (Šumperk)21. 11. 20197. 11. 2019 13:09
SM 9008191.pdf
  
Právník (Zlín)28. 11. 201914. 11. 2019 14:20
SM 9008420.pdf
  
Referent podpory pátrání (Praha)28. 11. 201915. 11. 2019 12:39
SM 9010678, 9010679.pdf
  
Právník (Brno)30. 11. 201915. 11. 2019 8:33

Všechna uvedená místa ve druhé tarifní třídě i ve vyšších jsou uvedena i v evidence volných míst všech bezpečnostních sborů ČR.

 

Stránka byla publikována dne: 16. 7. 2019 13:12