Výběrové řízení je upraveno zákonem o služebním poměru § 22, odstavce 4.

Do uvedených výběrových řízení se může přihlásit i občan, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, jedná se o tzv. "boční vstup".

Na účastníka přihlášeného do výběrového řízení do vyšší tarifní třídy je kladeno více nároků např. v oblasti vzdělání, kde je určený i obor či zaměření

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat i pomocí e-formuláře, v části "13 Výběrové řízení" vyberte dané místo z nabízených pozic.

   

  
  
  
  
  
SM 9005042.pdf
  
Analytik v 6. TT (Střítež u Jihlavy)25. 5. 201810. 5. 2018 15:17
SM   9008112.pdf
  
Právník v 7. TT (Liberec)30. 6. 201822. 3. 2018 11:41

Všechna uvedená místa ve druhé tarifní třídě i ve vyšších jsou uvedena i v evidence volných míst všech bezpečnostních sborů ČR.

 

Stránka byla publikována dne: 26. 5. 2016 9:00