Výběrové řízení je upraveno zákonem o služebním poměru § 22, odstavce 5.

Do uvedených výběrových řízení se může přihlásit i občan, který není příslušníkem bezpečnostního sboru, jedná se o tzv. "boční vstup".

Na účastníka přihlášeného do výběrového řízení do vyšší tarifní třídy je kladeno více nároků např. v oblasti vzdělání, kde je určený i obor či zaměření

Přihlášku do výběrového řízení můžete zaslat i pomocí e-formuláře, v části "13 Výběrové řízení" vyberte dané místo z nabízených pozic.

   

  
  
  
  
  
SM 9009256.docx
  
právník v 9. TT Brno31. 7. 20198. 7. 2019 11:57
SM 9006395.pdf
  
Referent následných kontrol v 5.TT  (Praha)9. 8. 201918. 7. 2019 10:18
SM 9008208.pdf
  
Právník v 9.TT (Hradec Králové)9. 8. 201918. 7. 2019 14:29

Všechna uvedená místa ve druhé tarifní třídě i ve vyšších jsou uvedena i v evidence volných míst všech bezpečnostních sborů ČR.

 

Stránka byla publikována dne: 16. 7. 2019 13:12