Spolek celníků založen r. 1923. Oficiální název v té době byl „Spolek celních úředníků“. Činnost spolku byla přerušena v roce 1939 okupací Československa. Obnovení činnosti bylo realizováno po II. Světové válce, v létech 1946 – 1948, kdy došlo k opětovnému přerušení činnosti.

O spolku se znovu začalo jednat v roce 1990. Na základě dochovaných historických dokumentů byly připraveny podklady k vypracování návrhu nových stanov, které byly kompilačně dopracovány a předloženy k registraci Ministerstvu vnitra ČR. Registrovány pak byly 12. listopadu 1992 jako stanovy Spolku celníků.

Spolek je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou, profesní a stavovskou organizací, která je nábožensky a politicky neutrální. Základem spolkové činnosti je kolegialita a etika. Spolek rozvíjí svoji činnost, na nižších útvarech vznikají Kluby celníků. Čas však, ale i vývoj vynutil si změnu stávajících stanov a tak dochází ke změně. Sněm Spolku celníků, v pořadí již pátý, který se konal ve dnech 28. – 30. března 2008 v Lopeníku, odsouhlasil novelu spolkových Stanov. Ty nově upravují název na „Spolek celníků České republiky“, dále se umožňuje vstup do klubů všem zájemcům bez rozdílu, zda se jedná o zaměstnance ve služebním poměru nebo pracovním poměru. Podmínkou jsou odpracované 3 roky v celní správě. Sněm rovněž vzal na vědomí vznik nového klubu – „Klubu veteránů celní správy“. K další úpravě pak došlo na sněmu Spolku celníků, který se konal ve dnech 23. – 25. 3. 2012 ve Skočicích. Touto úpravou se hranice odpracovaných let pro vstup do Klubu celních veteránů, která byla původně stanovena na 25 let, snížila na 15 let, bylo zrušeno zastupovací právo, rozpracováno právo hlasovací, nově upraveno nakládání s finančními prostředky aj.

V současné době má Spolek celníků ČR jedenáct klubů. Podrobnější informace o Spolku celníků České republiky, naleznete na webových stránkách www.spolekcelniku.cz
Stránka byla publikována dne: 10. 6. 2013 7:16