CZ EN Translate
Menu

Celně technická laboratoř

083.jpgCelně technická laboratoř (CTL) má svůj nezastupitelný význam a postavení v rámci Celní správy ČR. CTL provádí laboratorní zkoumání a analýzu vzorků pro celní, daňové a další kontrolní účely. Výsledky její činnosti nachází tedy uplatnění nejen v oblasti celní při kontrole sazebního zařazení zboží, ale také především v daňové oblasti – při kontrolách pro potřeby správy spotřební daně. Činnost CTL není ovšem zaměřena pouze na úřední měření spojené s fiskální problematikou tj. výběrem cel a daní, kontrolou antidampingu, poskytováním vývozních náhrad a kontrolou pravosti cenin. CTL v oblasti nefiskální provádí měření pro účely celní kontroly spojené s ochranou bezpečnosti, zdraví a životního prostředí v rámci společného evropského prostoru. V této oblasti jde zejména o laboratorní zkoumání a analýzu omamných a psychotropních látek, prekurzorů a syntetických narkotik (NPS) případně jiných zakázaných a nebezpečných látek, dále měření pro kontrolu CITES (vzorky dřeva a výrobků ze dřeva) a má svůj podíl také v oblasti kontrol vojenského materiálu, průmyslových diamantů a jiných komodit s vysokou hodnotou nebo duálním charakterem využití.
Kvalitu a odbornou výši expertíz potvrzuje zavedený systém kvality – získaná akreditace a certifikace dle národních, evropských i obecně mezinárodních norem, které jsou pravidelně potvrzovány audity akreditačních a certifikačních orgánů a společností. Celně technická laboratoř je zkušební laboratoř č. 1171 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 170125 s certifikovaným systémem kvality ČSN EN ISO 9001.

Stránka byla publikována dne: 10.12.2018 13:29
Skočit na začátek stránky