Celně technické laboratoře mají nezastupitelné místo a postavení v organizační struktuře celní správy. Jejich analýzy jsou využívány v mnoha oblastech činnosti celní správy, zejména však pro správné sazební zařazení zboží. Jejich pracovníci jsou vysoce specializovanými odborníky na problematiku laboratorní analýzy zboží. Oblastní pracoviště v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Olomouci a Ostravě jsou kromě běžných rutinních rozborů vybavena i pro další speciální analýzy, které jsou pro daný region charakteristické. V tomto smyslu laboratoře
aktivně spolupracují s místními výzkumnými ústavy, což zásadním způsobem rozšiřuje jejich specializaci. Oblastní laboratoře jsou schopny samostatně analyzovat až 80 % všech dodávaných vzorků. Rozbory,
pro něž vybaveny nejsou, se pak provádějí v Praze, kde se realizují rovněž všechny analýzy v případných odvolacích řízeních. Kvalitu a odbornou úroveň činnosti celních laboratoří stvrzuje řada získaných akreditací a certifikací dle národních, vnitrounijních a dalších mezinárodních norem. Jejich okruh se průběžně rozšiřuje dle potřeby a vývoje kompetencí celních orgánů. Součástí celně technických laboratoří jsou i dvě speciální pracoviště:

Gemologické pracoviště, které je mimo jiné expertním pracovištěm pro oblast obchodování s diamanty (Kimberley proces).

Celně kriminalistické pracoviště, které se zabývá analýzou tabákových výrobků a omamných a psychotropních látek, ověřováním pravosti dokumentů a cenin apod.
Stránka byla publikována dne: 19. 3. 2013 10:48