Významnou oblastí, jež celní správě pomáhá plnit úkoly v celé šíři její působnosti, je informatika. Dlouholetá vůle vedení zajistit pro výkon celní služby i ostatní související činnosti kvalitní a moderní vybavení informačními technologiemi sleduje především snahu zjednodušit celní řízení a poskytovat celní službu obchodní veřejnosti v nejvyšší možné rychlosti, kvalitě a dostupnosti. Základním předpokladem rozvoje informatiky byla příprava a vlastní plnění úkolů v souvislosti se vstupem ČR do EU. Velké úsilí patřilo zejména řešením souvisejícím se sjednocením postupů v oblasti celního řízení a s komunikací se systémy spravovanými Evropskou komisí. Neméně podstatné bylo i rozvíjení systémů rizikových analýz, datové skladby i nových portálových řešení. Po vstupu České republiky do EU bylo nezbytné technicky zajistit plnění nových kompetencí celní správy, zvláště pak vybavení skupin mobilního dohledu. V jejich výbavě přibyly mobilní váhy ke kontrolám nápravových tlaků a celkových hmotností nákladních vozidel i pomůcky pro kontrolu záznamů z tachometrů.  Pro zajištění úkolů souvisejících se systémem celostátní radiační monitorovací sítě jsou vybaveny i mobilními radiometry a radiačními pagery k detekci a lokalizaci a měření zdrojů ionizujícího záření.  Celní správa disponuje adekvátním autoparkem mnoha druhů služebních vozidel a několika mobilními rentgeny využívanými k odhalování utajovaných obsahů zásilek. Veškerá technika a její průběžná modernizace je pak zárukou kvalitního plnění úkolů ochrany nejen ekonomiky české, ale i celého Společenství.
Stránka byla publikována dne: 13. 11. 2009 10:44