​Mise

  • Chráníme ekonomické a bezpečnostní zájmy České republiky a Evropské unie a jejích občanů, aktivně podporujeme obchod a důsledně bojujeme proti podvodům.

 

Vize

  • Dosáhneme vysoké efektivity při ochraně fiskálních zájmů ČR a Evropské unie a jejích občanů. Upevníme své postavení v soustavě kontrolních a represivních institucí v ČR, a to ve vztahu ke komoditám s významným fiskálním nebo bezpečnostním rizikem.

Strategické cíle 

  • Transformovat organizaci za účelem převzetí nových kompetencí a posílení prvků bezpečnostního sboru.          
  • Orientovat zdroje na výkon kompetencí zaměřených na komodity s významným fiskálním nebo bezpečnostním rizikem.         
  • Zmenšit prostor pro daňové úniky a zvýšit účinnost při potírání celních a daňových podvodů.         
  • Stabilizovat a dále rozvíjet oblast personálních zdrojů.         
  • Zavést efektivní plánování včetně alokace finančních zdrojů.         
  • Zavést systém identifikace a eliminace rizik.         

 

Stránka byla publikována dne: 3. 8. 2015 9:40