​​OLAF - banner s prohlášením.jpg

 

Celní správa ČR zahájila v prosinci 2019 realizaci projektu podpořeného z programu Evropské unie HERCULE III. Ukončení projektu je plánováno na konec listopadu 2021.

Popis projektu

Pořízení mobilního zavazadlového rentgenu (včetně školení) pro kontrolu zavazadel a zásilek přepravovaných primárně leteckou dopravou povede k urychlení a zefektivnění běžných kontrol celníky. Zařízení bude využíváno zejména pro detekci nelegální přepravy tabáku a dalších tabákových výrobků umisťovaných v osobních zavazadlech a v přepravních obalech zásilek menších rozměrů v rámci všech mezinárodních letišť, kde je uskutečňována přeprava z/do třetích zemí, případně tranzit.

Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvazivní metodu provádění kontroly, dojde rovněž ke snížení rizika poškození kontrolovaných předmětů.

Cíl projektu

Cílem je zmírnění nedostatku technického vybavení při vykonávání kontrolně-dohledových činností na malých mezinárodních letištích a dalších vytipovaných místech pro mobilní kontrolu za pomoci mobilního zavazadlového skeneru.

 

Zahájení realizace projektu: 1. 12. 2019

Plánované ukončení projektu: 30. 11. 2021

Doba trvání: 24 měsíců

Předpokládaní celkové náklady projektu: 315 000 EUR

Předpokládaný podíl grantu EU: 252 000 EUR

 

Action:

A Mobile X-ray Unit for Detection of Smuggled and/or Counterfeited Goods Transported in Luggage and Parcels Through Aerodromes

This project was funded by the European Union's HERCULE III programme.

Abstract:

The Customs Administration has identified the need to purchase a mobile X-ray unit (including an expert training course) for inspection of luggage of passengers, parcels and other small shipments imported into the EU through the Czech aerodromes.

We need to acquire this type of technical equipment which can enhance the present condition of customs inspections in aerodromes.

Moreover, the Mobile X-Ray Unit will help to increase number and effectiveness of controls aimed on detection of tax evasions because it represents an effective instrument for carrying out of non-intrusive inspections.

Aim of this action:

The main objective of the project is the strengthening and improvement of technical capacity of the Customs Administration of the Czech Republic to carry out customs inspections by the mobile x-ray unit in aerodromes.

 

Project Start Date: 01/12/2019

Project End Date: 30/11/2021

Duration: 24 months

Total Costs: 315 000 EUR

Requested EU Contribution: 252 000 EUR

Stránka byla publikována dne: 19. 5. 2020 12:33