Banner b_VSP_ISF-14-02_BILE_POZADI.png

 

Celní správa ČR zahájila v lednu 2020 realizaci projektu podpořeného z Fondu pro vnitřní bezpečnost (dále jen „ISF") http://www.mvcr.cz/fondy-eu-v-oblasti-vnitrnich-veci-amif-a-isf-.aspx.

Ukončení projektu je plánováno na konec září 2021.

 

Popis projektu

Projektem budou podpořeny útvary mobilního dohledu, pátrání a pracoviště Celně technické laboratoře (CTL), jejichž pracovníci přicházejí v rámci svých kompetencí do kontaktu s nebezpečnými látkami. Realizace projektu v sobě zahrnuje zejména pořízení speciálního vozidla vybaveného pro detekci a kontrolu v oblasti nebezpečných látek, a dále detekčních prostředků a speciálních ochranných pomůcek.

 

Cíle projektu

Hlavní cíl:

Cílem je posílení stávajících systémových a technických opatření v podmínkách Celní správy České republiky, která povedou ke zvýšení výkonnosti při odhalování nelegální činnosti v oblasti přepravy nebezpečných, zejména omamných a psychotropních látek. Zároveň dojde i ke snížení bezpečnostního rizika při kontrole a manipulaci s těmito látkami.

Dílčí cíle:

  • navýšení úrovně technického a ochranného vybavení Celní správy ČR v oblasti odhalování nelegální činnosti v oblasti nebezpečných látek;
  • rozšíření a prohloubení kvalifikace zaměstnanců Celní správy ČR.

 

Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2020

Plánované ukončení projektu: 30. 09. 2021

Celkové náklady projektu: 11 997 731 Kč, z toho 8 998 298 Kč ISF a 2 999 433 Kč z rozpočtu Celní správy ČR (dále jen „SR")

Poměr spolufinancování: 75% ISF : 25% SR

Stránka byla publikována dne: 1. 6. 2020 10:30