CZ EN Translate
Menu

Identifikace žadatele


Název žadatele: GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Právní forma: Organizační složka státu
Typ žadatele: Organizační složka státu

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:

Generální ředitelství cel je dle zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky nejvyšší složkou Celní správy České republiky a působí jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností. Je nadřízeným orgánem pro všech 8 celních ředitelství na území ČR, která odborně, metodicky, technicky a organizačně řídí.

Stěžejními úkoly Generálního ředitelství cel potažmo celé Celní správy České republiky je:
• ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží,
• dohled nad tím, aby dovážené zboží neohrožovalo životy a zdraví lidí, zvířat či rostlin.

Činnost Celní správy zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Při realizaci tohoto dohledu pak postupuje podle jednotných celních předpisů Společenství. Jimi jsou především Celní kodex Společenství a prováděcí nařízení k němu, dále pak systém osvobození od dovozního cla a společný celní sazebník Společenství.

Žadatel má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací aktivit v oblasti projektového řízení ve státní správě i s řízení rozsáhlých investičních projektů. Mezi nejvýznamnější zkušenosti žadatele patří zejména:
• celková transformace CS v rámci vstupu ČR do EU v roce 2004, která byla realizována jako multiprojekt bez využití externí podpory,
• jednotná aplikace zásad projektového řízení byla v CS zajištěna cestou vlastních vyškolených zaměstnanců,
• nastartování procesů zlepšování procesů prostřednictvím manažerské přípravy - projekty: "Strategické řízení a plánování v CS" a "Procesní řízení v CS",
• realizace projektu "Zavedení eCustoms - elektronické a harmonizované celnictví v EU", který byl podpořen ze 7. výzvy IOP,
• realizace projektu Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v CS ČR, který byl podpořen z výzvy 59 OP LZZ.

Stránka byla publikována dne: 06.01.2015 11:09
Skočit na začátek stránky