CZ EN Translate
Menu

PublicitaPublicita
Zajištění povinné publicity a propagace evropských fondů a cílů OPŽP při realizaci Projektu vychází z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Evropské komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  a jejich forma je závislá na typu realizované činnosti a na výši příspěvku ze strany EU (velkoplošný informační panel, stálá informační tabule nebo trvalá pamětní deska, informační banner). Před začátkem realizace stavebních prací bude na budově ŠS CS Jíloviště umístěn velkoplošný informační panel a po ukončení realizace projektu trvalá pamětní deska.
Stránka byla publikována dne: 13.03.2015 10:41
Skočit na začátek stránky