CZ EN Translate
Menu

Realizační tým

 

 

Název pozice: Manažer projektu

Jméno pracovníka: Jaroslav Hönig

Popis pozice v projektu:

Seznámení managementu Celní správy ČR s návrhem projektu. Příprava žádosti, kontrola žádosti a zpracování Studie proveditelnosti. Příprava výběrových řízení. Zpracování monitorovacích zpráv. Řízení a chod projektu, účast na kontrolách. Komunikace s poskytovatelem podpory. Vyhodnocování dodržování monitorovacího indikátoru projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Účast v komisi při realizaci projektu e-Customs, fáze II. Analýza a návrh Tarifního informačního systému pro potřeby Celní správy ČR - systém pro evidenci odebraných vzorků a vydávání nezávazných informací k tarifnímu zařazení zboží. Byl vedoucí projektového týmu projektu "Analýza elektronické spisové služby Celní správy České republiky". Vedoucí projektu "SAT" a zástupce vedoucího projektu "eSAT" týkající se zavádění ERMS v CS.

Název pozice: Projektový manažer

Jméno pracovníka: Ing. Martin Brázda

Popis pozice v projektu:
Tvorba Studie proveditelnosti, CBA analýzy, příprava žádosti a příprava Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na administrátora projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
 Projektový manažer v projektu "Komplexní zavedení procesního řízení a procesní optimalizace v CS ČR, projekt OP LZZ, výzva č. 59. Vedení projektu "Dotazníkové šetření AEO". Člen projektového týmu projektu e-Customs (elektronické celní řízení v rámci projektu e-Customs) - oblast eDovoz.

Název pozice: Manažer kvality

Jméno pracovníka: Mgr. Radka Veselá

Popis pozice v projektu:
Dohled nad financováním projektu, účast na kontrolách. Kontrola administrace projektu, monitorovacích zpráv, publicity projektu. Kontrola podkladů k hlášení o udržitelnosti.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenosti s kontrolní činností v rámci Celní správy ČR.

 

Název pozice: Finanční manažer

Jméno pracovníka: Ing. Renata Dohnalová

Popis pozice v projektu:
Příprava žádosti, položkového rozpočtu, kompletace všech dokumentů k žádosti. Příprava podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv, vedení účetnictví, dohled nad financováním projektu.
 Účast na kontrolách. Příprava podkladů pro hlášení o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Členka projektového týmu projektu "Komplexního zavedení procesního řízení a procesní optimalizace CS ČR" financovaného z OP LZZ, výzva č. 59. Členka projektového týmu projektu "Zateplení obálky objektů" financovaného z OPŽP, výzva č. 60.

Název pozice: Finanční manažer, koordinátor projektu/technická asistence

Jméno pracovníka: Ing. Michal Moravec

Popis pozice v projektu:
Kontrola studie proveditelnosti, kontrola položkového rozpočtu. Příprava žádosti projektu.
Příprava podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv, vedení účetnictví, dohled nad financováním projektu. Účast na kontrolách. Faktická realizace projektu, zpracování zápisů z porad, spolupráce při realizaci výběrových řízení. Provedení archivace dokumentů. Administrace projektu, věcná příprava monitorovacích zpráv, zabezpečení publicity projektu. Zpracování podkladů pro vyhlášení výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, finalizace zadávací dokumentace a smlouvy. Příprava podkladů pro hlášení o udržitelnosti projektu, zpracování hlášení o udržitelnosti.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Člen projektového týmu projektu "Zateplení obálky objektů" financovaného z OPŽP, výzva č. 60.

 

Název pozice: Odborný garant investiční části

Jméno pracovníka: Václav Dula

Popis pozice v projektu:
 Zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení v investiční části (dodání technologie - skenery, tiskárny, čtečky 2D kódů). Zpracování podkladů do Studie proveditelnosti. Člen hodnotící komise výběrového řízení (dodání technologie - skenery, tiskárny, čtečky 2D kódů). Testování dodaných zařízení. Testování a akceptace dodaných služeb.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Zkušenost s přípravou a zadáváním veřejných zakázek na nákup hardware, spotřebního materiálu a služeb poskytovaných Odborem Informatiky Celní správy ČR s celorepublikovou působností. Členem hodnotící a výběrové komise na Ministerstvu financí při realizaci Centrální zakázky v rámci resortu Ministerstva financí.

Název pozice: Odborný garant dodání služeb

 

Jméno pracovníka: Ing. Petr Gavlas

Popis pozice v projektu:
Zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci k výběrovému řízení v oblasti dodání služeb (elektronické inteligentní formuláře). Zpracování podkladů do Studie proveditelnosti. Člen hodnotící komise výběrového řízení na dodání služeb (elektronické inteligentní formuláře). Testování a
 akceptace dodaných služeb.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:
Účast v komisi při realizaci projektu e-Customs, fáze II. Analýza a návrh Tarifního informačního systému pro potřeby Celní správy ČR - systém pro evidenci odebraných vzorků a vydávání nezávazných informací k tarifnímu zařazení zboží. Člen projektového týmu "Analýza elektronické spisové služby Celní správy České republiky".

 

 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:18
Skočit na začátek stránky