CZ EN Translate
Menu

Rozvoj elektronické spisové služby v Celní správě ČR V-17

​​​​
ROZVOJ ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ SLUŽBY  V CELNÍ SPRÁVĚ ČR
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z IOP
REG. Č. PROJEKTU CZ. 1.06/1.1.00/17.09405

Celní s​práva ČR zahájila v listopadu 2014 realizaci projektu podpořeného z operačního programu Integrovaný operační program (dále jen „IOP“) www.strukturalni-fondy.cz/iop, prioritní osa Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence, oblast podpory Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, výzva č. 17. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Projekt byl řádně ukončený k 30. 11. 2015​.

Popis ​projektu
Klíčové aktivity
Identifikace žadatele
Realizační tým
Publicita
Horizontální témata
Odkazy
Výzva k podání nabídek
Uzavřené smlouvy, objednávka, faktury

 

Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 10:36
Skočit na začátek stránky