CZ EN Translate
Menu

Výzva k podání nabídek


Výzva č.3

Česká republika - Generální ředitelství cel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nákup skenovacích zařízení, tiskáren a čteček čárových kódů“ v rámci projektu Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR.

Předmětem veřejné zakázky je nákup tiskáren, skenerů a čteček čárových kódů v rámci projektu „Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“ spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. Registrační číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/17.09405. Detailní informace k veřejné zakázce jsou obsaženy v připojených souborech (Zadávací dokumentace a přílohy č. 1-5)

Zadávací řízení není vyhlašováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a to na základě ustanovení § 18 odst. 5 tohoto zákona. Zadavatel postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu. 

Kontaktní osoba ve věci ZD:      
Generální ředitelství cel
Odbor 10 Kanceláře GŘ
Jaroslav Hönig
Email: j.honig@cs.mfcr.cz
Budějovická 7, Praha 4, PSČ: 140 00

Zadávací dokumentace_tiskrárny, skenery, čtečky.docx

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky.docx

Příloha č 2A Návrh kupní smlouvy pro nákup skenovacích zařízení.docx

Příloha č 2B Návrh kupní smlouvy pro nákup tiskáren a čteček 2D kódů .docx

Příloha č 3 - Technická specifikace.docx

Dodatečná informace č.1.pdf

Příloha č. 4 - žadost o podporu IOP.pdf

Příloha č.5 - Vzor čestného prohlášeníi.docx

 

Výzva č.2
Česká republika - Generální ředitelství cel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vývoj inteligentních formulářů “Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“.
Předmětem veřejné zakázky je Vývoj inteligentních formulářů „Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“ spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. Registrační číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/17.09405. Detailní informace k veřejné zakázce jsou obsaženy v připojených souborech (Zadávací dokumentace, Příloha B_Smlouva o dílo, Příloha D_Zadost).
Zadávací řízení není vyhlašováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a to na základě ustanovení § 18 odst. 5 tohoto zákona. Zadavatel postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu. 
Kontaktní osoba ve věci ZD:        Generální ředitelství cel
                                               Odbor 10 Kanceláře GŘ
                                               Jaroslav Hönig
                                               Email: j.honig@cs.mfcr.cz
                                               Budějovická 7, Praha 4, PSČ: 140 00
Zadávací dokumentace
Příloha B_Smlouva o dílo
Příloha D Žádost
Výzva č. 1
Česká republika - Generální ředitelství cel vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Administrace projektu “Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR““.

Předmětem veřejné zakázky je administrace projektu „Rozvoj elektronické spisové služby Celní správy ČR“ spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. Registrační číslo projektu je CZ.1.06/1.1.00/17.09405. Detailní informace k veřejné zakázce jsou obsaženy v připojených souborech (Zadávací dokumentace, Příloha B_Smlouva o dílo, Příloha D_Zadost).

Zadávací řízení není vyhlašováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a to na základě ustanovení § 18 odst. 5 tohoto zákona. Zadavatel postupuje dle Příručky pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu. 

Kontaktní osoba ve věci ZD: Generální ředitelství cel
                                               Odbor 10 Kanceláře GŘ
                                               Jaroslav Hönig
                                               Email: j.honig@cs.mfcr.cz
                                               Budějovická 7, Praha 4, PSČ: 140 00

Zadávací dokumentace
Příloha B Smlouva o dílo
Příloha D Žádost
Stránka byla publikována dne: 04.10.2017 12:23
Skočit na začátek stránky